XXVIII. Verdens-bekreftelse i nye religioner

Verdens-bekreftende religioner møter intoleranse selv om de stort sett har en tendens til å støtte opplyste sekulære verdier. Til tross for sin generelt positive orientering overfor verden, kan de også som mål fremme sosial reform, spesielt de delene av livet, slik som helse, utdanning og religiøs frihet, som er i fokus for deres egne, karakteristiske verdier. Hoveddelen av motstanden de møter, er at denne typen religion i seg selv blir presentert som et middel til å oppnå goder av typen som er forbundet med hverdagslig suksess, helse, kompetanse, arbeidseffektivitet, anvendt intelligens og trolig til og med rikdom – kort sagt, en bedre opplevelse av livet i verden. For tradisjonalister ses slike ting på som for hverdagslige til å være passende for en religion å ha med å gjøre – dermed kommer anklagen at bevegelser av denne typen «ikke er religioner i det hele tatt». Disse religionene legger generelt bort konvensjonell kristendoms tradisjonelle og emosjonelle aspekter. De kjennetegnes av en mer systematisk og rasjonell tilnærming til det åndelige, og finner kontinuitet mellom åndelig viten og hverdagslig forbedring av menneskets liv. Forskjellige religioner benytter seg selvsagt av forskjellige teknikker til å frigjøre åndelige energier, og forklarer sine suksesser i andre begreper og med sin egen doktrinesamling. Disse religionene gir folk likevel, både sosiologisk, men også fra perspektivet om religiøs frihet og menneskerettigheter, en distinkt tolkning av liv og åndelighet. De har vanligvis en pragmatisk fremgangsmåte og tilbyr en metode til å oppnå høyere åndelige tilstander som manifesterer seg i praktiske, både psykiske og materielle, hverdagslige fordeler. Noen av de tidlige eksemplene på verdens-bekreftende religion brukte en kristen ramme for å fremlegge sitt livssyn – Kristen Vitenskap og ulike Ny tanke-organisasjoner, så som Unity Church og Church of Divine Science, er eksempler på dette. Nyere religioner som kan regnes som verdens-bekreftende, er ikke avledet fra den kristne tradisjonen. Blant disse kunne man inkludere Scientology, mens noen eksempler på verdens-bekreftende livssyn har sin opprinnelse i orientalsk religion, som i tilfellet med Soka gakkai (Nichiren-buddhisme) og Transcendental Meditasjon (Maharishi).

XXIX. Etosen hos samtidens nye religioner
LAST NED HVITBOKEN