I. Et kort studium av Scientology-religionen
av Gordon Melton, ph.d.
LAST NED HVITBOKEN