Bryan Ronald Wilson

Bryan Ronald Wilson er professor emeritus i sosiologi ved University of Oxford. Fra 1963 til 1993 var han også Fellow i All Souls College og ble i 1993 valgt til Emeritus Fellow.

I mer enn 40 år har han foretatt forskning i religiøse minoritetsbevegelser i Storbritannia og i utlandet (i De forente stater, Ghana, Kenya, Belgia og Japan, blant andre steder). Arbeidene hans har involvert å lese publikasjonene til disse bevegelsene, og der det er mulig, omgås medlemmene under deres møter, servicer og i deres hjem. Det har også innebåret kontinuerlig å vie andre akademikeres arbeider oppmerksomhet og kritisk vurdere dem.

Han har en bachelorgrad i realfag (Økon) og en ph.d. fra University of London og Master fra University of Oxford. I 1984 anerkjente University of Oxford verdien av hans utgitte arbeid ved å tildele ham graden D.litt. I 1992 gjorde Det katolske universitetet i Louvain i Belgia ham til æresdoktor. I 1994 ble han innvalgt som Fellow i det Britiske Akademiet (British Academy).

På forskjellige tidspunkter har han holdt de følgende ytterligere stillingene:

Fellow i Commonwealth Fund (Harkness Foundation) ved University of California i Berkeley i USA, 1957–58

Gjesteprofessor ved University of Ghana, 1964

Fellow i American Counsel of Learned Societies, ved University of California i Berkeley i USA, 1966–67

Forskningskonsulent for religionssosiologi ved Università degli Studi di Padova i Italia, 1968–72

Besøkende Fellow i Det japanske samfunnet (The Japan Society), 1975

Gjesteprofessor ved Det katolske universitetet i Louvain i Belgia, 1976, 1982, 1986, 1993

Snider gjesteprofessor ved University of Toronto i Canada, 1978

Gjesteprofessor i religionssosiologi og konsulent for religionsstudier ved Mahidol universitetet i Bangkok i Thailand, 1980–81

Scott besøkende Fellow, Ormond College, University of Melbourne i Australia, 1981

Gjesteprofessor ved University of Queensland i Australia, 1986

Fremstående gjesteprofessor ved University of California i Santa Barbara i California i USA, 1987

I årene 1971–1975 var han formann for Conférence Internationale de Sociologie Religieuse (den verdensomspennende organisasjonen for disiplinen), i 1991 ble han valgt til æresformann av denne organisasjonen, nå omdøpt til Société Internationale de Sociologie des Religions.

Rådsmedlem av Society for the Scientific Study of Religion (USA) 1977–79

I flere år, Assosiert europeisk redaktør for Journal for det vitenskapelige studiet av religion

I seks år, medredaktør av Årlig gjennomgang av samfunnsvitenskap om religion

Han har holdt mange foredrag om religiøse minoritetsbevegelser i Storbritannia, Australia, Belgia, Canada, Japan og USA, og av og til i Tyskland, Finland, Frankrike, Nederland, Norge og Sverige.

Han har blitt innkalt som ekspertvitne på sekter i domstoler i Storbritannia, Nederland, New Zealand og Sør-Afrika, og har gitt bevis på beediget erklæring for domstoler i Australia og i Frankrike. Han har også blitt bedt om å gi skriftlige ekspertuttalelser om religiøse bevegelser for den parlamentariske innenrikskomiteen i Underhuset.

Blant andre arbeider har han utgitt ni bøker viet helt eller delvis til religiøse minoritetsbevegelser:

Sects and Society: the Sociology of Three Religious Groups in Britain, London: Heinemann and Berkeley: University of California Press, 1961; gjenopptrykt, Westport, Connecticut, USA; Greenwood Press, 1978

Patterns of Sectarianism (redigert) London: Heinemann, 1967

Religious Sects, London: Weidenfeld and Nicholson; New York: McGraw Hill, 1970 (også utgitt i oversettelse på fransk, tysk, spansk, svensk og japansk);

Magic and the Millennium, London: Heinemann, og New York: Harper and Row, 1973

Contemporary Transformations of Religion, London: Oxford University Press, 1976 (også utgitt i oversettelse på italiensk og japansk)

The Social Impact of the New Religious Movements (redigert) New York: Rose of Sharon Press, 1981

Religion in Sociological Perspective, Oxford: Clarendon Press, 1982 (også utgitt i oversettelse på italiensk; japansk oversettelse under forberedelse)

The Social Dimensions of Sectarianism, Oxford: Clarendon Press, 1990

A Time to Chant: the Soka Gakkai Buddhists in Britain, [med K. Dobbelaere] Oxford: Clarendon Press, 1994 (japansk oversettelse under forberedelse)

Han har også bidratt med mer enn 25 artikler om religiøse mindretallsbevegelser til redigerte verker og vitenskapelige tidsskrifter i Storbritannia, USA, Frankrike, Belgia, Tyskland, Nederland og Japan. Han har bidratt med artikler til Encyclopaedia Britannica; Encyclopedia of the Social Sciences; Encyclopedia of Religion, og klargjør nå et bestilt bidrag til Enciclopedia Italiana.

LAST NED HVITBOKEN