Scientology følger en lang tradisjon for religiøs praksis. Den har røtter i alle store religioners dypeste overbevisninger og forhåpninger og rommer således en religiøs arv som er like gammel og mangeartet som Mennesket selv.

Selv om Scientology bygger på cirka 50 000 års visdom, er Scientology en ny religion. Den har isolert livets fundamentale lover og for første gang utviklet en fungerende teknologi som kan anvendes for å hjelpe folk med å oppnå en lykkeligere og mer åndelig eksistens i tilværelsen.

Det er av betydning at Scientologys utvikling og raske utbredelse delvis bygger på fremskritt innenfor naturvitenskapene i første halvdel av det tjuende århundret. For den kombinerer Østens filosofi med Vestens tanke. Således utgjør Scientology Menneskets første virkelige anvendelse av vitenskapelige metoder på åndelige spørsmål.

Scientologys trosbekjennelser og kodekser

Enhver religions tilhengere er bundet av trosbekjennelser og kodekser.

Disse trosbekjennelsene tilkjennegir deres aspirasjoner, deres forpliktelser, deres skikker og deres tro. De samordner religionens formål og styrker religionens grunnleggende prinsipper.

Scientologys kodekser og trosbekjennelser ble skrevet av L. Ron Hubbard i 1950-årene i løpet av religionens formative år. De setter retningslinjene for anvendelsen og ekspansjonen av Scientology og tjener stadig det formålet i dag.

Disse trosbekjennelsene inkluderer kodekser for auditøren, supervisoren, lederen og ytterligere kodekser som alle scientologer streber etter å følge i livet. På samme måte som Scientology selv, bestemmer disse prinsippenes brukbarhet deres verdi. Scientologer følger disse forskriftene i forbindelse med anvendelsen av Scientology-teknologi, i forholdet til andre og i ledelsen av sine grupper og utøvelsen av sin religion.

AKSIOMENE I DIANETICS OG SCIENTOLOGY

Logikkene og Aksiomene representerer de grunnleggende sannhetene i livet og danner fundamentet som Dianetics og Scientology ble bygget på. L. Ron Hubbard brukte mer enn femti år på å destillere den samlede sum av Menneskets visdom, og undersøkte enda dypere inn i livets gåter for å komme frem til disse aksiomene.

Dette er de sentrale betraktningene og naturlovene som inneholder svarene på livet og dets interaksjon med det fysiske universet. Dianetics og Scientology i deres helhet strømmer ut fra disse grunnleggende sannhetene. Alle senere oppdagelser faller innenfor rammene for sannhet som beskrevet i disse Logikkene og aksiomene.

Faktorene utgjør de generelle betraktningene som livets spill spilles etter.

BROEN TIL TOTAL FRIHET

Mange høyere eksistensnivåer er tilgjengelige for Mennesket, og de kan oppnås gjennom Scientology. L. Ron Hubbard gav en presis beskrivelse av disse tilstandene, og han redegjorde deretter for hvordan de kunne oppnås, ved å plassere dem på et kart som grafisk viste hvert enkelt trinn på veien oppover.

L. RON HUBBARD
GRUNNLEGGEREN AV SCIENTOLOGY

Som grunnleggeren av religionen Scientology og skriftenes eneste forfatter, er L. Ron Hubbard respektert av scientologer over hele verden. Han blir ikke husket som én som skal idoliseres eller tilbes, men som en mann hvis arv utgjør religionen Scientology, en religion som fortsetter å leve videre. En viss forståelse av hans bakgrunn gir et bilde av hvordan han kom frem til oppdagelsene av sannhetene i Scientology-religionen.

For å finne ut mer om hva scientologer tror på og praktiserer, er L. Ron Hubbards bøker Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet og Scientology: Et nytt syn på livet de beste kildene til informasjon.

En full beskrivelse av religionen, dens mange kirker og tilknyttede samfunnsforbedrende programmer kan finnes online på Scientology.no og Scientologys videokanal.

LAST NED HVITBOKEN