XIV. Mangfold blant religioner: Buddhisme

Buddhisme utmerker seg som et betydningsfullt eksempel på en religion som utfordrer den stilltiende antakelsen at en religion nødvendigvis er monoteistisk. Buddhismen er ikke et system av monoteistisk tro, og selv i de grenene av buddhismen hvor det eksisterer en uttrykkelig forpliktelse til ideen om Buddha selv som en frelser, for eksempel i Rent land-sektene Jōdo-shu og Jōdo-shin-shu i Japan, fungerer ikke denne forestillingen med tanke på Buddha som en skaper-gud. Buddhisme benekter generelt sett ikke et mangfold av guders eksistens og aktivitet, og selv om de i visse buddhistsekter kan være gjenstand for ærefrykt og blidgjøring, gis de ikke noen vesentlig rolle i verdensordenen slik den er fremstilt i buddhistisk lære, og er såvisst, akkurat som mennesker, ansett å være underlagt lovene om karma og reinkarnasjon. For å illustrere buddhismens karakter følger nå en kort oversikt over læren i theravada-buddhismen, buddhismen i Sri Lanka, Burma, Thailand og Kambodsja, som generelt anses av vestlige lærde som den eldste tradisjonen.

XV. Theravada-buddhismen
LAST NED HVITBOKEN