X. Bestanddelene i moderne definisjoner

Ingen enkelt absolutt definisjon av religion har blitt akseptert av alle lærde, men et antall bestanddeler, lagt frem med passende abstrakte begreper, blir ofte påberopt i forskjellige kombinasjoner som det karakteristiske for religion. De omfatter tro, praksis, sammenhenger og institusjoner i forhold til:

a. overnaturlige krefter, makt(er), vesener eller mål

b. menneskets grunnleggende anliggender

c. hellige gjenstander (ting satt til side og forbudt) for åndelig hengivenhet

d. en makt som kontrollerer menneskets skjebne

e. grunnlaget for væren

f. en kilde til overnaturlig viten eller visdom

g. det religiøse livets kollektive karakter

Religionens følger og funksjoner indikeres som å:

a. gi gruppe- og/eller individuell identitet

b. etablere et orienteringsrammeverk

c. gjøre mulig et menneskeskapt betydningsunivers

d. gi oppmuntring og betryggelse i retning av hjelp og frelse

e. bevirke menneskelig forsoning og opprettholdelsen av et moralsk samfunn

Selv om disse karakteristiske egenskapene ville bli allment akseptert av lærde som kjennetegn på de fleste, om ikke alle religioner, kunne de vise seg å være for generelle for enkelt å kunne anvendes når, for eksempel, moderne autoriteter eller domstoler står overfor oppgaven å anvende passende kriterier på de mange høyst ulike nye eller ny-innførte religionene som nå har tilhengere i vestlige samfunn. Til dette formålet kunne en mer tilpasset katalog over egenskaper være nødvendig, en som omfatter kategorier som ikke presenteres som en absolutt forutsetning for religion, men som karakteristiske egenskaper som ofte finnes i empiriske bevis hos enhver gruppe som påberoper seg statusen religion. Disse kjennetegnene skulle da, som vi allerede har poengtert, bli ansett som gjenkjennelige «familielikheter». Dermed skulle hvert punkt bli sett på som noe som sannsynligvis er tydelig i en religion, uten at det hevdes at det være til stede for at en bevegelse eller et idesystem skal kunne kvalifisere som religion.

XI. En sannsynlighetsliste
LAST NED HVITBOKEN