IX. Abstrakte definisjoner

Hvis religioner skal innrømmes likeverd, blir det nødvendig å ta i bruk abstrakte, definerende begreper for å inkludere mangfoldet av religiøse fenomener. Denne bruken av abstrakt språk, som kan anses å være «klinisk» i den forstand at det ikke har blitt farget av én enkelt religions tradisjoner, vil nødvendigvis komme til kort med å gi et bilde av alle de iboende kvalitetene i enhver spesifikk religion. Den vil ikke uttømme hverken de kognitive eller emosjonelle sidene av tro, ritual, symbolisme og institusjoner. Denne samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmåten gjør en objektiv sammenligning, analyse og forklaring mulig, men den er ikke i stand til, og foregir ikke å være i stand til, å formidle hele innholdet av indre betydning eller emosjonell dragning en religion har for sine tilhengere.

X. Bestanddelene i moderne definisjoner
LAST NED HVITBOKEN