Scientology er en helt unik og moderne religion
– den eneste større religionen som har oppstått og vokst frem i det 20. århundret. Scientology er fullstendig utviklet i sin teologi, religiøse praksis og organisasjon, i fullt samsvar med definisjonen av religion. Religionens bredde og omfang inkluderer mer enn 11 000 Scientology-kirker, misjoner og tilknyttede organisasjoner over hele verden.

Millioner av scientologer verden over tror oppriktig på de religiøse læresetningene og praksisene i Scientology. For alle disse menneskene er Scientology deres religion, og den oppfyller deres dypeste åndelige behov.

Dette er den viktigste testen for enhver autentisk religion i verden – faktisk er det testen som blir brukt av USAs Høyesterett og høyere rettsinstanser i mange andre land.

Men hvis en person derimot er avhengig av sekundære kilder, så har domstoler, fagkyndige og statlige organer rundt om i verden gjentatte ganger fastslått at Scientology er autentisk i alle henseender. Dette nettstedet gir en oversikt over disse internasjonale anerkjennelsene og ekspertuttalelsene. Siden Scientology henvender seg til ånden og menneske­hetens forhold til universet og Det høyeste vesen, kan den ikke være noe annet enn en religion i ordets fulleste betydning.

Finn ut mer

Scientology-kirken har siden sin begynnelse vært seg bevisst om at religionsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet. I en verden hvor konflikter ofte kan spores tilbake til mangel på toleranse for andres religiøse overbevisninger og praksiser, har kirken i mer enn femti år gjort bevaring av religionsfrihet til et altoverveiende anliggende.

Et viktig element i det å bevare denne grunnleggende menneskerettigheten er en forståelse av retten til religions- og trosfrihet og hva den faktisk innebærer ifølge universelle prinsipper og internasjonale lover om menneskerettigheter.

I dette øyemed har Scientology-kirkens nye hefte, Hva er religionsfrihet?, blitt lagd til å informere allmennheten om religionsfrihetens detaljerte og omfangsrike beskaffenhet for troende og religiøse organisasjoner fra enhver trosretning.

Se alle ekspertuttalelser, ordnet etter kategori
Se alle skjellsettende avgjørelser

SCIENTOLOGY-KIRKERRundt om i verden

Scientology opplever den største epoken med ekspansjon i sin historie, og i spissen for dette finner man nye Scientology-kirker som åpnes i større byer og kulturelle sentre verden over.

Thank you for subscribing.
LAST NED HVITBOKEN