«Vi har avgjort at dere er fritatt for føderal inntektsskatt under paragraf 501(a) av Internal Revenue Code [skatteloven i USA] som en organisasjon ifølge beskrivelsen i paragraf 501(c)(3).»

Se også: «Skattefritak for Scientology­kirken tilkjent av IRS»

Scientology-kirker i USA

LAST NED HVITBOKEN