XXV. Motstanden mot nye religioner

Kanskje fordi autoritetene, så vel som publikum generelt, i den vestlige kristendommen ofte har definert religion så snevert og i henhold til den velkjente modellen til den ortodokse kristendommens tradisjon, har nye religioner gjennom historiens lange løp ofte møtt kraftig motstand. Tilfellene strekker seg naturligvis lenger bakover enn etableringen av selve kristendommen. I den romerske verden ble de tidlige kristne selv gjenstand for beskyldninger vi fortsatt kjenner igjen – kristne beskyldt for å oppløse familier, ha egennyttige motiver, delta i sexorgier, og for å prøve å infiltrere sosiale eliter i jakten på skumle politiske formål. Kristendommens eksklusivistiske karakter tiltrakk disse beskyldningene, men det samme karaktertrekket, sammen med dens misjonerende iver, gav kristendommen selv et tydelig preg av religiøs intoleranse, som i noen land i større eller mindre grad fortsatte frem til moderne tider. På grunn av dette opplevde kvekerne brutal forfølgelse fra autoritetene i det syttende århundrets England. Mange av dem ble fengslet ene og alene på grunn av sin åpent uttalte religiøse tro. Som ny religion i det attende århundrets England ble metodister overfalt i flokk og banket opp, og noen av kapellene deres ble revet ned, noen ganger med det underforståtte samtykket til, eller til og med på oppfordring fra, lokale underrettsdommere. Sent i det nittende århundret opplevde Frelsesarmeen opptøyer i England som resulterte i at noen av medlemmene deres ble drept, og I Sveits ble de offentlig anklagd for bedrageri og økonomisk utnyttelse. Mormonene, som noen ganger ble fengslet når de prøvde å rekruttere nye medlemmer i Skandinavia, måtte tåle lignende beskyldninger. I historien ser man tydelige bevis på motstand mot nye former for religiøse og åndelige uttrykk, selv i mer demokratiske og angivelig mer tolerante land i den vestlige verden. Nylige resolusjoner fra internasjonale organer, som krever at stater skal utvise og oppmuntre til religiøs toleranse, står nå i sterk kontrast til denne historien.

XXVI. Typene av nye religioner
LAST NED HVITBOKEN