Idet han henviser til programmene for sosial forbedring og de humanitære initiativene som kirken sponser, beskriver dr. Hartney Scientology-kirkens «kraftfulle oppfatning av multikulturalisme og respekt og verdighet for individer» som «ikke bare velkomment her, men nesten en absolutt nødvendighet». Han hyller L. Ron Hubbard som «en av de store religiøse nyskaperne i det 20. århundret».

VIDEOAVSKRIFT:

Jeg tror det er en annen grunnstein for Scientology å bringe andre trossamfunn sammen. Ovenpå så vi så mange fra forskjellige kulturer og trosretninger komme sammen. Det var fantastisk, og enhver organisasjon som legemliggjør den kraftfulle oppfatningen av multikulturalisme, universalisme og respekt og verdighet for individer er ikke bare velkommen her, men er nesten en absolutt nødvendighet.

Det jeg er mest interessert i er det dere gjør på bakken, med Narconon, Criminon, utdannelsesmessige bevegelser, det som har blitt gjort for å bekjempe uvitenhet, stoff og andre ting, så det er spennende å se at et slikt senter nå blir samlingspunktet for så mange i samfunnsaktivitetene som organisasjonen deres leder.

Hva jeg føler om L. Ron Hubbard, og dette blir stadig mer tydelig i akademiet, er at han er en av de store religiøse nyskaperne i det 20. århundret. Så hans arv er ganske utrolig, men på toppen av det ser han ut til å være en av de store religiøse åndelige nyskaperne av nyere tid, og av disse grunnene er han et temmelig eksepsjonelt menneske.

LAST NED HVITBOKEN