Idet han applauderer hva Scientology-kirken betyr for samfunnet i Harlem, sier pastor Jones: «Bibelsk sett, enhver bevegelse som skjedde, enhver bevegelse for forandring som skjedde, skjedde med én person. L. Ron Hubbard er en bevegelse for forandring, for det bedre, for vekkelse. ... Jeg mener at han etterlot en arv av rikdom som gjør at folk virkelig kan forstå sitt potensial og veien til lykke, basert på hans lære og hans forståelse.»

VIDEOAVSKRIFT:

Harlem har vært renessansen for svært mange bevegelser. Det er bare logisk at Scientology-kirken ville være enda et kapittel i Harlems historie for en annen stor bevegelse.

Dette området har så mange fasetter, du har de rike og mektige, og så har du de veldig nødstilte og depraverte. Og behovet for Scientology-kirken å komme på dette gunstige tidspunktet og ha denne typen innvirkning er uten sidestykke.

David Miscavige sa: «Vi kom for å hjelpe dere med å gjøre det dere trenger for å hjelpe dere selv.» Folk innser ikke at den hjelpen de har finnes inni dem selv, forandringen de trenger er inni dem selv. Å kunne bringe folk fra samfunnet, bringe folk som ikke vet at hjelp er tilgjengelig hit til dette senteret, vil påvirke livene deres og forhåpentligvis skape en ringvirkning hvor enn de går, fordi hvis de fikk hjelp fra Scientology-kirken i Harlem, så kan noen fra Queens få den samme hjelpen.

Så mange mennesker har det vondt. Så mange mennesker går tapt. Så mange ønsker hjelp og vet ikke hvordan man ber om det eller hvem de skal spørre. Å ha Scientology-kirken her på dette tidspunktet som en besørger av støtte for hjelpen folk trenger, det er enestående, helt enestående.

Å fortelle noen, uansett hvordan de havnet på stoff, uansett hvordan de rotet seg til i gatene, at de kan finne veien ut. Jeg har gjort dette arbeidet i over 35 år, og å ha våpenbrødre som tilslutter seg og sier: «Hei, hør her, vi kan hjelpe deg med å gjøre det du allerede er så glad i å gjøre. Vi kan hjelpe deg med å gjøre en forskjell i folks liv, som du har lengtet etter å gjøre, men aldri hadde støtten, ressursene og tilgjengeligheten til å gjøre.» Hvor ellers kan du finne et sted hvor du kan gjøre den typen video-presentasjon med den kvaliteten og utmerkelsen som jeg ser i Scientology-kirken?

Partnerskapet som jeg håper vil komme fra dette vil først og fremst bli å invitere andre religiøse ledere til å se hva Scientology kan gjøre for å hjelpe dem i deres arbeid uten å forstyrre deres religiøse dogmer, uten å endre deres tankegang om det de gjør som de mener er viktig for dem, men du kan tilføye dette til ditt arsenal for å hjelpe noen som ikke er i stand til å høre deg på ditt nivå, men de vil høre det fra Scientology-kirken.

Jeg snakket med noen i dag, og jeg sa: «Alt som ikke har verdi, varer ikke lenge.» Dette har helt klart verdi, og det kommer fra folk som er visjonærer. Bibelsk sett, enhver bevegelse som skjedde, enhver bevegelse for forandring som skjedde, skjedde med én person. L. Ron Hubbard er en bevegelse for forandring, for det bedre, for vekkelse, forandring for erkjennelse, forståelse, åpenbaring, for å se hva du kan gjøre og gå og gjøre det.

Det blir ikke undervist, ikke noe du lærer på et presteseminar eller universitet. Du er nødt til å ha noen som har visjon nok til å sette det inni deg, og jeg mener at L. Ron Hubbard gjorde det. Jeg mener at han etterlot en arv av rikdom som gjør at folk virkelig kan forstå sitt potensial og veien til lykke, basert på hans lære og hans forståelse.

Jeg bifaller hans bestrebelser; dette arbeidet på dette nivået krever mer enn den gjennomsnittlige personen, det er noe spesielt med ham, noe annerledes ved ham, noe som må opphøyes videre fra ham, fordi én ting jeg har sett er at folk ikke nødvendigvis gjør ham til en gud, han er ikke deres gud. Han er deres veileder.

LAST NED HVITBOKEN