Pastor Youngblood beskrev sine egne personlige erfaringer med den hjelpen som Scientology-kirken tilbyr og hyllet L. Ron Hubbards lære som en som tenner kunnskapens lys. Han ønsket den nye Scientology-kirken i Harlem velkommen «som en lysende varde i vår tids turbulente hav». Og han tilføyde: «Måtte den bli et mektig fyrtårn for menneskene i Harlem, og menneskene i hver eneste bydel i vår kjære by.»

VIDEOAVSKRIFT:

Som vi sier, de kristne skrifters Gud beveger seg på mystiske måter. Hans vilje blir ikke kun funnet under jordskjelvets vrede, men også i det stille og rolige. Det kom en dag da jeg, den ledende omsorgspersonen i menigheten min, kjørte rett inn i en murvegg av personlig nød.

Omsorgspersonen trengte litt omsorg, og sjeldent, om noensinne, er de som får omsorg villige eller i stand til å resirkulere eller gjeninvestere omsorgen de ble gitt. Brødre og søstre, min styrke var svak, mitt lys ble dempet og mine byrder var overveldende.

En dag ble jeg kontaktet av noen av mine menighetsmedlemmer, som er scientologer. De foreslo omsorgsfullt og overbevisende at jeg i det minste for meg selv burde se på, ikke høre på ryktene, men se på teknologiene til L. Ron Hubbard.

Jeg gjorde Renselsesrundownet. Jeg fikk Dianetics-auditering og jeg studerte kurs hvor jeg konfronterte min fortid: Både ting gjort mot meg, og ting som jeg hadde gjort. Og folk begynte å legge merke til min glød, min glød var PÅ VEI TILBAKE!

Og dere kjenner spørsmålet, gjør dere ikke? «Hva er det du gjør? Du ser så bra ut, du ser så fredelig ut.»

Jeg ville i dag være skyldig i forsømmelse ved ikke å gi ære til den som ære skyldes; min mor lærte meg: «Vær stor nok til å gi andre deres rettmessige respekt.» Og vitnemålet mitt i dag er at teknologien i Scientology-kirken av L. Ron Hubbard har fått meg igjennom noen veldig flokete greier.

Teknologien hjalp meg, bare ved å gi meg navnet for noen demoner – slik som engrammer! Og jeg lærte at å navngi demonene er det første trinnet, inntil man blir Clear. Verden ser bedre ut når lyset ditt stråler. Og dere, Scientology-kirken, er i dag i Harlem et strålende lys.

L. Ron Hubbards teknologi fremmer en fundamental type av utdannelse. Han forstod verdien av å «snakke folkets språk».

Som Bibelen jeg studerer og leser og preker fra sier: «Vanlige folk hørte ham gjerne.» Og Ron skrev slik at vi alle kunne forstå.

Med hans lære slås kunnskapens lys på, og etter hvert som du fortsetter, øker du som individ din kraft inntil du ser mer sannhet i verden enn du så tidligere.

Så ja, jeg er en kristen mann, og jeg takker Gud denne dagen, ved denne anledningen, for denne teknologien som er arven etter L. Ron Hubbard, som er for folket. Ja! Takk Gud for livet og ånden og arven til L. Ron Hubbard!

Vår hellige skrift sier: «Gå ut i verden.» Og scientologbrødre og -søstre er der ute og tar sitt arbeid utrolig alvorlig. Scientologer søker å hjelpe folk hvis ansikter de aldri har sett, hvis øyne de kanskje aldri vil møte og hvis navn de aldri vil kjenne.

Og når forskjellen har blitt gjort, da blir ordene til virkelighet, de er ikke lenger tomme ytringer. Da, og bare da, er gjenopplivelse en realitet og ikke bare en mulighet.

Og så, her ved denne anledningen hvor denne drømmen realiseres, reises denne Ideelle Scientology-kirken og Samfunnssenteret som en lysende varde, et tårn av håp i vår tids turbulente hav. På denne dagen blir vi minnet om sammenligningen med et frø.

For når du vanner det og plasserer det i riktig jord, se på hva det blir. Så se på den Ideelle organisasjonen som har blomstret foran oss. Måtte den bli et mektig fyrtårn for menneskene i Harlem, og menneskene i hver eneste bydel i vår kjære by!

Mange takk, og takk til L. Ron Hubbard.

LAST NED HVITBOKEN