Da bibelekspert og forfatter dr. Rimon Kasher talte ved innvielsen av Scientology-senteret i Tel Aviv, snakket han om Scientologys universelle tilnærmingsmåte i strebenen etter å forene hele menneskeheten i harmoni. Dr. Kasher legger vekt på senterets avgjørende betydning for regionen: «Jeg mener at Scientology er den eneste religionen som kan skape en forbindelse eller enda affinitet mellom de forskjellige trosretningene; og den eneste som kan lindre spenningen mellom religioner.» Han uttrykker sitt håp om at Scientology «ikke bare vil skape et vendepunkt for hele det israelske samfunnet, men for hele Midtøsten».

VIDEOAVSKRIFT:

Det universelle aspektet av Scientology er uttrykt i bl.a. De åtte dynamikkene og Trosbekjennelsen. Det første punktet i Trosbekjennelsen viser deres universelle tilnærmingsmåte med deres tro om:

«At alle mennesker ble skapt med de samme rettigheter, uansett rase, hudfarge eller tro.»

Det er ikke så underlig at deres grunnlegger taler om menneskeheten og viktigheten i: «individets affinitet for alle mennesker og menneskehetens affinitet for individet.»

For hvis det var noen som hadde til hensikt å forene alle mennesker i harmoni – så var det L. Ron Hubbard. Som et direkte resultat av denne universelle innsikten, kommer L. Ron Hubbards råd om å respektere andres religiøse tro.

Det er tvilsomt om det finnes noen andre religioner med et universelt aspekt som er så fremstående. Scientology søker ikke å arve eller oppheve andre religioner, men kommer snarere for å gi en annen dimensjon til dem, som ikke benekter eller står i konflikt med noen som helst av deres prinsipper.

Dette aspektet er spesielt viktig i vår del av verden.

Jeg mener at Scientology er den eneste religionen som kan skape en forbindelse eller enda affinitet mellom de forskjellige trosretningene; og den eneste som kan lindre spenningen mellom religioner.

Det er betydningen av deres senter, deres religion og L. Ron Hubbard til vår del av verden!

Dere har påtatt dere mange oppgaver, ikke bare angående individet, men også det generelle samfunnet. Og alt dette i lys av Scientologys mål med å forhindre sinnssykdom, kriminalitet og krig.

Det er mitt håp at dere med denne israelske orgen vil oppnå målene deres. Ved å gjøre det, vil dere ikke bare skape et vendepunkt for hele det israelske samfunnet, men for hele Midtøsten.

Slik at vi en dag i vår nære fremtid sammen vil feire, i dette Scientology-senteret, en verden av toleranse og en verden i fred.

Takk.

LAST NED HVITBOKEN