II. Scientologene betrakter den for å være religion

Skriftene til grunnleggeren av Scientology, L. Ron Hubbard, utgjør grunnlaget for Scientology-religionen. Hubbard er ikke gjenstand for religiøs tilbedelse, men helt klart for religiøs beundring og hengivenhet. Ifølge scientologer var Hubbard i stand til å skape en religiøs filosofi og praktiske verktøy som man effektivt kan virkeliggjøre de grunnleggende sett felles idealene for menneskeheten og alle religioner med. Scientologene anser religionen sin som det 20. århundrets religion som vil realisere den evige drømmen til menneskeheten om å gjøre verden til et bedre sted å leve i, og som vil hjelpe mennesker til å finne sin mest dyptgående åndelige identitet. Hubbards mening var at Scientology følger tradisjonene til eldre religioner, inkludert hinduismen, vedisk religion, taoismen, buddhismen, jødedommen og kristendommen.

III. Ledende religionssosiologer klassifiserer den som religion
LAST NED HVITBOKEN