VIII. Scientologykirken

Scientologykirken er en religiøs tilhørighet med en hierarkisk organisering og ledelse. På det laveste nivået av hierarkiet er de privatpraktiserende auditørene og Dianetics-gruppene som ledes av dem. Det neste nivået utgjør Scientology-misjoner, som leverer grunnleggende Dianetics- og Scientology-servicer. Disse er en type misjonsstasjoner som tar sikte på å nå nye medlemmer. Når en misjon vokser og dets aktivitet utvides, vil det vanligvis bli til en Scientologykirke. Prestene i Scientologykirken tjener menighetens medlemmer i ekteskapelige, familiære og andre problemer, og utfører religiøse ritualer i Scientology, slik som navngivning-, bryllup- og begravelsesritualer. De gjennomfører også søndagsandakter.

Saint Hill-organisasjoner er sentrale kirker som spesialiserer seg på et høyere nivå av auditørtrening. Slike sentrale kirker finnes i Los Angeles, Sydney, East Grinstead i England og i København. Det åndelige hovedsetet for alle verdens scientologer er Flag-serviceorganisasjonen i Clearwater i Florida, som leverer de høyeste religiøse tjenestene. Flag ship-serviceorganisasjonen leverer den høyeste auditeringen av alle (OT VIII). Dens trening finner sted på Freewinds-skipet i Det karibiske hav.

Funksjonen til moderkirken holdes av Church of Scientology International i Los Angeles, som planlegger verdensomspennende misjonskampanjer, setter sammen treningsmateriell og oversetter Hubbards religiøse verker til mange språk.

IX. Hellige handlinger
LAST NED HVITBOKEN