VII. Frelse

I henhold til Scientology er traumatiske opplevelser i både dette livet og tidligere gjenfødsler en hindring for rasjonell atferd og åndelig utvikling. Formålet med Scientology-auditering er å frigjøre thetanen fra det «reaktive sinnet», kjeder med dårlige minner, og igjen gjøre det mulig å oppnå frelse.

Målet er en gud-lignende tilstand av full OT (Opererende Thetan), der thetanen er fri fra alle begrensninger i dette livet.

Bortsett fra individuell frelse ser Scientology det som sin oppgave å rense opp hele planeten vår og skape en sivilisasjon hvor det ikke finnes noen irrasjonalitet, kriminalitet eller kriger.

Som i indiske religioner, anser Scientology at mennesket må bli frigjort fra tidligere gjerninger (til sammenligning med karma i hinduismen og buddhismen) som har hopet seg opp i kjeden av tallrike gjenfødsler. Scientologys idé om frelse omfatter både dette livet og det hinsidige livet. Den lover i begge tilfeller Broen til total frihet.

Bortsett fra individuell frelse ser Scientology det som sin oppgave å rense opp hele planeten vår og skape en sivilisasjon hvor det ikke finnes noen irrasjonalitet, kriminalitet eller kriger. I Scientology-nomenklatur er «overlevelse» et synonym til frelse. Dette inkluderer både det nåværende og det hinsidige livet. Auditering, og E-meteret som brukes, hjelper den enkelte med å finne sin faktiske og opprinnelige identitet.

VIII. Scientologykirken
LAST NED HVITBOKEN