III. Ledende religionssosiologer
klassifiserer den som religion

Nesten uten unntak inneholder alle håndbøker om nye religioner et kapittel om Scientology, blant dem:

Ellen Barker, professor ved London School of Economics: New Religious Movements: A Perspective for Understanding Society (1982), og New Religious Movements: A Practical Introduction (1989);

Bryan Wilson, professor emeritus ved University of Oxford: The Social Dimensions of Sectarianism (1990); og

J. Gordon Melton: The Encyclopedia of American Religions (1993).

Den er også kategorisert som en religion i de fleste tyske publikasjoner, slik som Lexikon Der Sekten, Sondergruppen Und Weltanschauungen (1991).

Som et godt eksempel skriver Bryan Wilson omfattende om hva som gjør Scientology til en religion i boken sin.

IV. Fra Dianetics til Scientology
LAST NED HVITBOKEN