VI. Ideen om Mennesket

En grunnleggende betraktning i Scientology er at mennesket fremfor alt er et åndelig vesen, en thetan, en slags sjel, ikke-materiell og udødelig, som besitter ubegrensede krefter og potensial. Denne thetanen tar den materielle menneskekroppen i sin besittelse når den kommer til verden.

En grunnleggende betraktning i Scientology er at mennesket fremfor alt er et åndelig vesen, en thetan, en slags sjel, ikke-materiell og udødelig, som besitter ubegrensede krefter og potensial.

Thetanene ble fanget i den materielle verdens lenker og mistet kunnskapen om sin faktiske væren. I dette aspektet minner Scientology om gnostisisme og neo-gnostiske bevegelser, hvor det vanligvis menes at de besitter en tapt (ofte hemmelig) kunnskap om den grunnleggende identiteten til mennesket, og at deres oppgave er å vekke dets opprinnelige åndelige og guddommelige bevissthet, slik at det er i stand til fritt å krysse grensen mellom liv og død.

VII. Frelse
LAST NED HVITBOKEN