Scientology har i de senere årene ved flere anledninger, også i Finland, vært gjenstand for offentlig debatt. Sammenlignet med enkelte andre land har veldig lite om dens religiøse natur blitt nevnt i Finland. I den følgende avhandlingen fokuserer jeg på spørsmålet om hvorvidt Scientology er en religiøs trosretning og grunnlaget for denne konklusjonen.

I. Ingen entydig definisjon av religion

Religioner og religiøse trosretninger utgjør et sånt mangfold av fenomener at det ikke har vært mulig for forskere å oppnå enighet om en definisjon av religion. I finsk religionssosiologi blir religion ofte kjennetegnet ved fem aspekter, som presentert av amerikanerne Glock og Stark.

1. Et aspekt av opplevelse (religiøse følelser, opplevelser og visjoner om guddom, osv.).

2. Et ideologisk aspekt (ideer om Gud, livet etter døden, frelse).

3. Et rituelt aspekt (privat og sekterisk praktisering av religion, slik som bønner, meditasjon, guddommelige servicer og religiøse seremonier forbundet med de forskjellige stadiene av livet).

4. Et intellektuelt aspekt (kunnskap om innholdet i troen).

5. Aspektene om konsekvenser (frelse, fred i sinnet, korrekt atferd).

Det antas vanligvis i alle definisjoner av religion at det finnes en viss idé om tro, som når den følges, vil føre til en harmoni med den mest dyptgripende betydningen av selve livet – uansett om dette skulle være en individuell Gud, det Høyeste vesen eller det kosmiske eller etiske grunnlaget for liv. For det andre fører en religion med seg religiøse riter og ritualer og normer for atferd. For det tredje krever en religion en gruppe troende eller medlemmer.

II. Scientologene betrakter den for å være religion
LAST NED HVITBOKEN