X. Scientology er en religion

Fra alt det ovenstående må det konkluderes med at Scientology i sin nåværende form er en religion som tilbyr avgjørende religiøse servicer, en distinkt overbevisning og en tydelig organisert trosretning.

Harri Heino
Tammerfors
26. oktober 1995

Harri Heino

Dr. Harri Heino er professor i teologi ved Universitetet i Tammerfors i Finland.

Han er sjef for Forskningssenteret i den Evangelisklutherske kirken i Finland.

Han skriver en bok om religioner i Finland med navn Hva Finland tror.

LAST NED HVITBOKEN