V. Guddommelighet og det hinsidige

I Scientology er svært lite sagt om Gud. Den tror imidlertid på Gud eller eksistensen av guddommelighet. Den krever ikke nødvendigvis en teistisk personlig gud, men en eller annen slags guddom, Høyeste vesen, eller som Scientology ofte uttrykker det: den åttende innflytelsessfæren eller Gudsdynamikken.

Det bør bemerkes at ikke alle verdens religioner, ikke engang nesten alle, tror på en personlig gud. Dette er for eksempel tilfellet for en stor del av hinduismen. Theravada-buddhismen er i sin filosofiske form rett og slett ateistisk. Til tross for dette blir den vanligvis ansett som å være en av de større religionene.

VI. Ideen om Mennesket
LAST NED HVITBOKEN