IX. Hellige handlinger

Scientologykirken har sine egne hellige handlinger med sine egne prester, prekener og trosbekjennelse. En del av en hellig handling kan også være å lytte til innspilte foredrag av L. Ron Hubbard. Det inkluderer også en «Bønn om total frihet».

En kirkehåndbok, kompilert av moderkirken i California, inneholder også instruksjoner for navngivningsseremonier, bryllup og begravelser. Navngivningsseremonien holdes for å hjelpe thetanen, det åndelig vesenet, å identifisere seg med sin nye kropp og introdusere ham til hans foreldre og familie og venner.

De guddommelige og kirkelige tjenestene innehar imidlertid ikke den sentrale rollen i Scientology slik som de gjør i tradisjonelle kristne kirker. Det bør imidlertid bemerkes at de hellige handlingene utgjør et bredt spekter i forskjellige religioner.

For eksempel, i et typisk hinduistisk tempel går personen eller familien dit for å utføre sine egne ritualer og spørre om råd fra sine religiøse ledere, vanligvis uten at felles ritualer blir utført for alle. I tillegg er det bare naturlig at bønnene har en annen betydning i en religion hvor Gud er forstått som en upersonlig entitet, enn i en religion hvor en personlig Gud eller guder blir trodd på og kommunisert med.

X. Scientology er en religion
LAST NED HVITBOKEN