IV. Fra Dianetics til Scientology

Dianetics var opprinnelig en temmelig begrenset terapeutisk metode utviklet av Hubbard. Den ble viden kjent i 1950 da Hubbards bestselger Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet ble utgitt. Formålet med Dianetics var å frigjøre mennesket fra sine traumatiske opplevelser og erindringsbildene, eller engrammene, fra disse, slik at det kan oppnå en tilstand som Hubbard kaller «Clear».

Nesten umiddelbart begynte Dianetics å ekspandere inn i Scientology der metafysikk og åndelighet står sentralt. Den er basert på ideen om at mennesket grunnleggende sett er et åndelig vesen, eller en thetan. Oppgaven til Scientology er å gi thetanen, som har blitt underkuet av uvitenhet og materie, tilbake bevisstheten om sin egentlige åndelige natur.

Ingen religion har blitt født fullt utviklet. Bare etter flere tiår, eller til og med århundrer, har en utviklet seg til en religion bevisst om seg selv. For eksempel tok det flere tiår for den teologiske forståelsen og sekteriske organiseringen av kristendommen å ta form. Det ville være urettferdig å anta at Scientology umiddelbart ville ha blitt født inn i sin endelige form.

V. Guddommelighet og det hinsidige
LAST NED HVITBOKEN