II. ISLAMS BETYDNING

Islam spenner over alle religioner, og en åpenbaring i Koranen slår fast at alle Guds budbringere og profeter lærte Islams lære. Hva er da Islam?

Ordet Islam betyr å adlyde Gud absolutt eller å overgi Gud alt. Det kan også bli forklart som ordet fred. Hvis man undersøker tilbake til den arabiske opprinnelsen av ordet Islam, vil man oppdage at det kommer fra substantivet islam, som er avledet av det arabiske verbet salima, som betyr: befri, unnslippe fra, trygg og sunn, ingen feil og tydelig bevist. Med andre ord kunne Islam skrives som å bety veien til frihet, veien til frigjøring som unnslipper all lidelse og veien til trygghet og helse.

I egne termer betyr buddhisme å stige opp i statusen Boddhi Sattva og nå stadiet åndelig oppvåkning og å følge fullstendig. Shintoisme har den lignende termen Kamunagara. Alle disse er ulike navn på tilstanden åndelig frigjøring for mennesket.

I Scientology eksisterer lignende termer, som angis som de aldri-før-oppnådde åndelige nivåene Clear og OT. (OT betyr Opererende Thetan. Thetanen er Scientology-betegnelsen for åndelig entitet eller åndelig vesen.)

I forhold til streben etter åndelig frihet har Islam og Scientology mye til felles.

Herr Hubbard har etterlatt seg to brev adressert til buddhismeledere hvor han erklærte at Scientology kunne gjøre tilstanden Bodhis oppnåelser mulige for alle i løpet av to eller tre år, og foreslo at buddhismeledere sender to unge menn fra hver sekt for å trene i Scientologys lære og bringe den læren tilbake til sine sekter.

Islam betyr veien til å bli fri og veien til frigjøring. For å oppnå de åndelige tilstandene Clear og OT i Scientology må man studere og anvende det man lærer i det som er betegnet som Broen til total frihet. Denne Broen er faktisk et kart som viser hovedtrekkene for veien med studier og anvendelse man må følge for å nå frem til denne friheten. I forhold til streben etter åndelig frihet har Islam og Scientology mye til felles.

III. Menneskets sammensetning fra synspunktet til Scientology og islamske filosofier
LAST NED HVITBOKEN