III. MENNESKETS SAMMENSETNING FRA SYNSPUNKTET TIL SCIENTOLOGY OG ISLAMSKE FILOSOFIER

Både islamsk filosofi og Scientology-filosofi konstaterer at mennesket består av ånd, sjel og kropp.

Allamah Sayyid Muhammed Husayn Tabatabai forklarte den islamske stillingen best som følger:

De som til en viss grad er kjent med de islamske vitenskapene, vet at innenfor den hellige bokens lære og profetens tradisjoner, er det mange referanser til ånden og korpusen, eller sjelen og kroppen. Selv om det er relativt lett å forestille seg kroppen og hva som er legemlig, eller det som kan bli kjent gjennom sansene, er det å forestille seg ånden og sjelen vanskelig og komplisert.

Folk som befatter seg med intellektuelle diskusjoner, slik som teologene og filosofene, Sjia så vel som Sunni, har lagt frem ulike syn hva åndens (ruh) realitet angår. Likevel er det som til en viss grad er sikkert, at Islam holder ånden og kroppen for å være to realiteter stilt opp mot hverandre. Gjennom døden mister kroppen særpreget liv og går gradvis i oppløsning, men det er ikke slik med ånden. Snarere tilhører livet, i sin opprinnelse og sitt prinsipp, ånden. Når ånden forenes med kroppen, henter kroppen også liv fra den, og når ånden atskiller seg fra kroppen og kutter sine bånd til kroppen – hendelsen som kalles døden – slutter kroppen å fungere mens ånden fortsetter å leve.

Herr Hubbard beskriver menneskets deler i boken Scientologi: Tankens grunnbegreper som følger:

Det enkelte mennesket kan deles i tre deler.

Den første av disse er ånden, i Scientology kalt THETANEN.

Den andre av disse delene er SINNET.

Den tredje av disse delene er KROPPEN.

Videre fortsetter han:

Disse Menneskets tre deler – thetanen, sinnet og kroppen – er tre forskjellige studier, men de påvirker hverandre merkbart og kontinuerlig. Av de tre er thetanen den overordnede enheten. For uten thetanen ville det ikke eksistere noe sinn eller være noe liv i kroppen. Mens uten en kropp eller et sinn er det fremdeles aktivitet og liv i thetanen.

Thetanen er personen. Du er DEG SELV i en kropp.

Fra et Scientology-synspunkt lever thetanen videre etter døden, siden thetanen er udødelig. Dette kan ses å være i overensstemmelse med de islamske overbevisningene om ånden.

Et understudium av Scientology er Dianetics. Denne ble først introdusert som et studium av sinnet, men senere, etter hvert som utviklingen av dette studiet vokste, ble det videre omdefinert som et studium av «Hva sjelen gjør med kroppen». Scientology ble videre omdefinert som «Studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv».

Fra et Scientology-synspunkt lever thetanen videre etter døden, siden thetanen er udødelig. Dette kan ses å være i overensstemmelse med de islamske overbevisningene om ånden.

Likhetene er videre poengtert av dette utsagnet fra herr Hubbard: «Etter hvert som studiet har beveget seg fremover, er det imidlertid blitt mer og mer innlysende at den overordnede aktiviteten i livet er thetanens, og at det i fravær av ånden ikke eksisterer noe ytterligere liv.»

Dermed kan man se at det som kalles ånd, sjel og kropp, så vel som liv og død, samsvarer mye med hverandre i både Islam- og Scientology-filosofier.

IV. Ahlulbayt – undersøkelse av forholdet mellom Islam og Scientology
LAST NED HVITBOKEN