VII. FREMKOMSTEN AV MAHDI – DENS FORHOLD TIL SCIENTOLOGYS MÅL

Allamah Sayyid Muhammed Husayn Tabatabai skrev dette om Mahdi:

På grunn av indre nødvendighet og besluttsomhet vil fremtiden derfor se en dag når menneskesamfunn vil være fylt med justis og når alle vil leve i fred og ro, når mennesker fullt ut vil ha dyd og perfeksjon. Etableringen av en slik tilstand vil skje gjennom menneskehender, men med guddommelig bistand. Og lederen av et slikt samfunn, som vil være menneskets frelser, kalles i språket til hadith-en, Mahdi.

I forskjellige religioner som styrer verden, så som hinduisme, buddhisme, jødedom, kristendom, zoroastrisme og islam, finnes det henvisninger til en person som vil komme som menneskehetens frelser. Disse religionene har vanligvis gitt glade tidende om hans komme, selv om det naturligvis finnes visse detaljforskjeller å få øye på når disse lærene nøye sammenlignes. Hadith-en om den hellige profeten som alle muslimer er enig om: 'Mahdi-en er av mitt avkom', henviser til den samme sannhet.

L. Ron Hubbard skrev: «Scientologys mål er å sette individet i stand til å leve et bedre liv ifølge dets egen vurdering og med sine medmennesker og å spille et bedre spill.»

I 1965 skrev herr Hubbard Scientologys mål:

En sivilisasjon uten sinnssykdom, uten kriminelle og uten krig, hvor de dyktige kan ha fremgang og ærlige vesener kan ha rettigheter, og hvor Mennesket er fritt til å heve seg til større høyder, er Scientologys mål.

Disse målene ble første gang kunngjort for en enturbulert verden i 1950, og er godt innenfor rekkevidden av vår teknologi.

Upolitisk av natur ønsker Scientology ethvert individ fra enhver tro, rase eller nasjon velkommen.

Vi søker ingen revolusjon. Vi søker bare evolusjon til høyere stadier av væren for individet og for samfunnet.

Vi oppnår våre mål.

Etter endeløse årtusener med uvitenhet om seg selv, sitt sinn og universet, har et gjennombrudd blitt gjort for Mennesket.

Andre bestrebelser Mennesket har gjort, er blitt overgått.

Denne suksessen skyldes de forente sannhetene fra femti tusen år med tenkende mennesker, destillert og forsterket gjennom nye oppdagelser om Mennesket.

Vi ønsker deg velkommen i Scientology. Det eneste vi forventer av deg, er din hjelp i å oppnå våre mål og å hjelpe andre. Vi forventer at du blir hjulpet.

Scientology er den mest vitale bevegelsen på jorden i dag.

I en turbulent verden er jobben ikke lett. På den annen side, hvis den var det, hadde vi ikke vært nødt til å gjøre den.

Vi respekterer Mennesket og tror at det er verdt å hjelpe. Vi respekterer deg og tror at også du kan hjelpe.

Scientology skylder ikke noen sin hjelp. Vi har ikke gjort noe som krever at vi blidgjør noen. Hadde vi gjort det, ville vi ikke nå være oppvakte nok til å gjøre det vi gjør.

Mennesket er mistenksomt overfor alle tilbud om hjelp. Det har ofte blitt forrådt, fått sin tillit knust. Altfor ofte har det stolt på noe og blitt forrådt. Vi kan feile, for vi bygger en verden med brukne strå. Men vi vil aldri forråde din tillit til oss så lenge du er en av oss.

Solen går aldri ned over Scientology.

Og måtte en ny dag rinne for deg, for dem du er glad i, og for Mennesket.

Våre mål er enkle om enn de er store.

Og vi vil lykkes, og vi lykkes for hver gang jorden dreier rundt.

Din hjelp er akseptabel for oss.

Vår hjelp er din.

For Scientologys fremtid skrev herr Hubbard:

Med Scientology kan Mennesket forhindre sinnssykdom, kriminalitet og krig.

… det viktigste kappløpet på jorden i dag er ikke mellom én nasjon og en annen. Det eneste kappløpet som teller i dette øyeblikket, er kappløpet mellom Scientology og atombomben. Som flere velkjente autoriteter har uttalt, kan Menneskets videre historie meget vel avhenge av hvem av dem som seirer.

L. Ron Hubbard lot aldri som om han var noe annet enn et menneske. Likevel, hvis arbeidet hans går i oppfyllelse, da ville det oppfylle profetiene om Mahdi. Når det gjelder andre religioner henviser buddhisme til Metteyyas tilbakevending. Igjen, denne profetien er om tilbakevendingen av en mann som ville fullføre Buddhas arbeider. Valget av tidspunktet for Metteyyas tilbakevending har i Pali blitt fastslått å være omtrent 2500 år etter Buddhas død. Det var omtrent året da Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet ble utgitt, i 1950. Det var noen få korte år etter det da herr Hubbard skrev sitt dikt The Hymn of Asia, hvor han i åpningslinjen spurte: «Er jeg Metteyya?» Siden den gang har Scientology-bevegelsen vokst til 8 millioner medlemmer over hele verden, og den fortsetter å øke. Den har etablert skoler, rehabiliteringsprogrammer for stoffavhengige og kriminelle og verdensomspennende kommisjoner for eliminering av årsakene til sinnssykdom. I tillegg til dette øker den kontinuerlig evnene, bevissthetene og intelligensen til de som tar imot utfordringen herr Hubbard har stilt foran dem.

Siden herr Hubbard forlot kroppen sin i 1986 har han og Scientology-organisasjoner bokstavelig mottatt tusener på tusener av proklamasjoner, priser og anerkjennelser fra regjeringer og organisasjoner og enkeltpersoner verden over.

Konklusjon
LAST NED HVITBOKEN