V. SCIENTOLOGY OG IMAM ZAMAM

I Sjiaislam finnes profetien om Muhammed (fvmh) som etterlot seg en avgjørende hadith (som betyr en muntlig tradisjon) som slår fast: «Jeg etterlater dere viktige ting. Koranen som er boken om Gud, og min Ahlulbayt (familie av Guds hus), og du kan aldri skille dem ad.» Det finnes en annen profeti i en annen hadith, og det er at hvert Koran-vers har sju betydninger, og disse betydningene ble av Ali i profetens husstand gitt videre til imamen, som så gav dem videre til den neste imamen. Ifølge Sjia-lærene er imamen den åndelige lederen for hele Islam. Disse sju forskjellige betydningene av Koran-versene kan være enten åpenbare eller skjulte. Den nåværende åndelige lederen kalles Imam Zamam, og han er nå i en tilstand av Ghaib, som, når det oversettes, betyr skjult eller fraværende. Denne Imam Zamam er i en tilstand hvor ingen kan se, høre eller ta på ham gjennom de vanlige persepsjonene, slik at det virker som om han er fraværende. Imidlertid er han egentlig ikke fraværende, men heller strengt eksisterende. Dette er en stor og mystisk del av Islam, men det er mulig at en slik tilstand lett kunne nås gjennom anvendelsen av Scientology-teknologien, og at Imam Zamam kunne oppleves. Al-Hamd Li’ Llah (Takk for Gud)!

VI. Scientologys praksiser
LAST NED HVITBOKEN