KONKLUSJON

Islam og Scientology har noen likheter. Streben etter kunnskap og visdom er høyest blant dem. De ønsker begge å opphøye og frigjøre mennesket. Begge to har den dype og høyst aktede læren andre religioner og sekteriske praksiser har. Begge har blitt urimelig forfulgt i media med åpenbart falsk informasjon spredt om dem. Begge har hatt fremgang til tross for dette. Det er likevel troen på at mennesket kan bli hjulpet, som får disse to religionene til å bli studert av denne forfatteren, og denne forfatteren tror at begge religioner ikke bare har mye å by menneskeheten på, men hverandre også.

Hajji Muhammad al-Qaaim Safa Sawada
4. april 1996
Japan

Forfatter
LAST NED HVITBOKEN