IV. AHLULBAYT – UNDERSØKELSE AV FORHOLDET MELLOM ISLAM OG SCIENTOLOGY

For å forstå at Islam og Scientology er forenlige og i samsvar, hjelper det å kjenne til Ahlulbayt. På grunn av uttalen staves uttrykket Ahlulbayt, men det er faktisk Ahl al-bait. Ahl betyr familie og al-bait betyr Guds hus. Ahlulbayt betyr dermed familie av Guds hus, selv om det generelt sett anses å bety: «Familien til profetens husstand.»

Mens Koranen oppfordrer muslimer til å akseptere at tidligere profetier og viten faktisk er en del av islamsk tanke og et sted for islamsk studium, gjør også Scientology dette til en viss grad. På lignende vis skriver L. Ron Hubbard: «Fenomenene i Scientology er oppdaget og er felles for alle mennesker og alle livsformer.» Da han beskrev Scientologys mål, erklærte han: «Denne suksessen skyldes de forente sannhetene fra femti tusen år med tenkende mennesker, destillert og forsterket gjennom nye oppdagelser om Mennesket.» Det er tydelig at både Scientologys og Islams lære har den forståelsen at deres filosofier og vitenskaper (begge disse religionene erklærer at de har både filosofier og vitenskaper siden de er religioner i selve betegnelsens videste og fulleste betydning, og at både filosofiene og vitenskapene deres er beviselige) ikke bare omfatter deres egne tilhengere, men gjelder for alle typer liv og dets interaksjon innenfor universet og bortenfor. Fra dette synspunktet ville begge religioner anse seg selv som å ha den forståelsen at de er en del av menneskehetens familie og at menneskeheten er noe som skal hjelpes gjennom deres respektive viten om livet og universet.

… begge religioner ville anse seg selv som å ha den forståelsen at de er en del av menneskehetens familie og at menneskeheten er noe som skal hjelpes gjennom deres respektive viten om livet
og universet.

En fundamental og svært grunnleggende side ved både Scientology og de islamske religionene er at de begge tror at mennesket grunnleggende sett er godt. Dette er noe som skiller seg svært fra kristendommen, som antar at mennesket er sammensatt av den opprinnelige synden. Med en slik grunnleggende felles forståelse ville denne forfatteren bli overrasket om medlemmer av Scientology- og Islam-religionene ikke kunne oppnå en forståelse av hverandre.

Scientology og Imam Zamam
LAST NED HVITBOKEN