VI. SCIENTOLOGYS PRAKSISER

Koranen er ikke bare til overbevisning og tro. Det finnes også praksis som kan ses på som tilsvarende Scientology i dens vektlegging av å føre et bedre liv. Åpenbart finnes det de rituelle praksisene i de enkelte kirkene som kanskje ikke vil være de samme, siden Scientology-religionen opplagt ikke er den islamske religionen. Begge filosofier har imidlertid doktriner og verker som er lagd for å hjelpe personer med å leve et bedre liv utenfor sine respektive kirker og moskeer. Disse omfatter moralske og etiske kodekser for oppførsel som medlemmer kan dra nytte av hvis de følges. Begge har sine egne justiskodekser.

Som et eksempel på en samsvarende moralkodeks kunne vi henvise til praksisen med utelukkelse av alkohol på Islams vegne, mens L. Ron Hubbard, for Scientology, skrev om alkohol i Veien til lykke: «Folk som drikker alkohol, er ikke årvåkne. Den svekker deres evne til å reagere, selv om det for dem virker som om de er mer årvåkne på grunn av den. Alkohol har en viss medisinsk verdi. Den kan bli grovt overvurdert. Ikke la noen som har drukket, kjøre deg i en bil eller fly deg i et fly. Drikking kan ta liv på mer enn én måte. Litt brennevin rekker langt; ikke la for mye av det ende opp i ulykkelighet eller død. Avhold folk fra overdreven drikking.» De to synspunktene på alkohol er åpenbart ikke identiske, men mange scientologer drikker ikke alkohol og ville kjenne seg godt hjemme i et muslimsk alkoholfritt miljø.

Dette er ganske enkelt et eksempel på en kodeks i livet som begge religioner til en viss grad deler og overholder, slik at deres medmennesker kan overleve bedre. I dette henseende har de forenlighet.

Hovedpraksisen i Scientology er imidlertid praksisen auditering, som er en praksis for å heve en til den åndelige tilstanden Clear og OT. Naturligvis finnes det ingen skriftlige påstander hos Scientology om at man faktisk kunne kontakte stadiet Ghaib, hvor Imam Zamam eksisterer. For å oppnå en slik åndelig tilstand i Islam, sies det at man ville være nødt til å faste og be, men dette stadiet anses ikke av scientologer for å være det samme som Clear eller OT.

Tilstanden Clear, og over det, OT, oppnås gjennom auditering. Auditering er praksisen hvorved Scientology, med assistanse fra en som er godt trent, kjent som en auditør (som betyr en som lytter, fra latin audire, å lytte), rettes mot det faktiske åndelig vesenet, eller thetanen, som det kalles i dens egen terminologi. Personen, som er thetanen, blir, med hjelp fra auditøren og hans år med tålmodig studium og ferdighet, i stand til å lokalisere, i personens hukommelse, ganger da han har redusert seg selv som et åndelig vesen, redusert sin evne og persepsjon som et åndelig vesen, og slik snu det som kalles tilværelsens nedadgående spiral. Til å begynne med vil det bli funnet at mye av det som har redusert et åndelig vesens (eller thetanens) evner, er skjult for hukommelsen og synes tapt. Dette er tilfellet for folk flest. Med bistand fra auditøren blir personen som mottar auditering, imidlertid snart i stand til å gjengi sin fortid og ellers gjenvinne tapte minner og åndelige evner og begynne den oppadgående ferden på Broen til total frihet. Det er denne Broen, som også er representert diagrammatisk som et graderings- og bevissthetskart over en persons ferd til full OT (Opererende som en Thetan) som viser hver persons relative posisjon mens han tilbakelegger denne åndelige veien til større evner. Som thetan er et vesen i stand til å gjenvinne ellers tapt bevissthet, persepsjoner og evner. På Broen til total frihet er hvert trinn tydelig merket opp med den forventede tilbakevendingen av hver evne skrevet ved siden av hvert nivå. Resultatene av å bevege seg opp denne Broen er kjente på forhånd og grundig forutsigbare.

Det er med denne økte persepsjonen og bevisstheten at denne forfatteren kan forvente at tilstanden Imam Zamam kan nås. Fra studiet av begge religioner kan denne forfatteren forvente at Imam Zamam er direkte tilgjengelig gjennom Scientology-auditering.

VII. Fremkomsten av Mahdi – dens forhold til Scientologys mål
LAST NED HVITBOKEN