Scientologys rolle i utvekslingen av religioner

Religioner i dag møtes heller på gaten og i ghettoene i den urbane verden, enn bare i de fredfylte landskapene; religioner og verdensoppfattelser utveksles der folk møtes i deres livs transitthaller, også ved dødsfall, og ofte selv innen familier. Dette angår i særdeleshet Scientologykirken som både er moderne, urban og familieorientert.

Scientologykirken i dag tar aktivt del i interreligiøse dialoger med representanter for de store verdensreligionene så vel som nye religioner som Den forente familie, neo-hinduistiske og -buddhistiske bevegelser. Slike dialoger tar ikke bare opp religiøse spørsmål, men også spørsmål om krig og fred, økologi og forurensning, familiens fremtid, kvinners rolle osv., og nye programmer og funksjoner iverksettes på en global basis.

Scientologykirken i dag tar aktivt del i interreligiøse dialoger med representanter for de store verdensreligionene så vel som nye religioner som Den forente familie, neo-hinduistiske og -buddhistiske bevegelser. Slike dialoger tar ikke bare opp religiøse spørsmål, men også spørsmål om krig og fred, økologi og forurensning, familiens fremtid, kvinners rolle osv., og nye programmer og funksjoner iverksettes på en global basis.

VIII. Scientology som en ny religion
LAST NED HVITBOKEN