Om kilder angående Scientology

En oversikt over den raskt voksende litteraturen om Scientologykirken, antyder at en skjelning kunne i virkeligheten foretas mellom fire kategorier av publikasjoner:

1. Skriftene og de innspilte foredragene og filmene av L. Ron Hubbard som er Scientologys skrifter.

2. Utover det bemerkelsesverdige omfanget av skrifter av L. Ron Hubbard om menneskets natur og hvordan man kan lede det til frelse, har kirken selv produsert og utgitt en hel del tekster og audiovisuelle fremstillinger om dens historie og nåtid, spesielt i forbindelse med dens 40-årsjubileum i 1994; fokuset i disse utgivelsene er på Kirkens kanoniske tekster og dens egen historie.

3. Noen av utgivelsene stammer fremdeles fra det faktum at Scientologykirken har vært i fokus i en kritisk debatt i massemediene i forskjellige land siden dens grunnleggelse i 1954; disse tekstene som kommer fra de utenforstående, er ofte polemiske og forutinntatte.

4. En mer nøytral, religionssosiologisk litteratur om Scientologykirken er vokst i de senere årene. Det er på grunn av oppfattelsen som deles av mange lærde i dag om at Scientology er en «religion». Typisk nok er Scientologykirken blitt anerkjent som en «ny religion» i de fleste nyere håndbøker utgitt av historikere og religionssosiologer som Barker, Holm, Melton, Wilson osv.

De fleste studiene om Scientology er basert på litteratur. Scientologys historie er dog så kort at bemerkelsesverdig ny informasjon kunne oppnås gjennom feltarbeid ved for eksempel intervjuer med framtredende talsmenn og menighetsmedlemmer, samt ved observasjon. Foruten litteratur har det vært mulig for oss å møte og intervjue noen av stabsmedlemmene fra det europeiske, danske og finske hovedkvarteret av kirken i København og Helsingfors, og å observere kirkens funksjoner i praksis. Under utformingen av denne rapporten har vi velvillig fått stilt til rådighet forskjellige dokumenter, håndbøker, trykte og utrykte rapporter relatert til fortiden og Scientologykirkens nåtidige tilstand og dens utvikling i forskjellige land.

Juha Pentikäinen
Marja Pentikäinen
Helsingfors, Finland
Mai 1996

LAST NED HVITBOKEN