Denne fellesrapporten er skrevet i januar 1996 av Juha og Marja Pentikäinen. Deres CV-er er oppsummert under.

Juha Pentikäinen, ph.d., er professor og dekan for Institutt for religionsvitenskap ved Helsingfors universitet i Finland, og har vært gjesteprofessor ved Universitetet i Tromsø. Etter å ha tatt sin ph.d.-grad ved Universitetet i Turku i 1968 ble han utpekt til å starte den nye studieretningen for religionsvitenskap ved Helsingfors universitet i 1972. Han har vært gjesteprofessor i religionsvitenskap, kultur- eller sosialantropologi, folkloristikk og skandinaviske studier på universitetene i California, (Berkeley i Los Angeles), Austin i Texas, Minneapolis i Minnesota, Bloomington i Indiana og Sapienza i Roma. Han har vært Finlands delegat i FN og UNESCO og er medlem av og rådgiver for atskillige arbeidsgrupper og komiteer som utnevnes av Finlands regjering og departementer. Juha Pentikäinen har gjort feltarbeid på alle kontinenter, unntatt i Sør-Amerika, og holdt foredrag i mer enn 60 land. I 1994 ble han invitert til å starte opp en ny studieretning og et nytt institutt for religionsstudier på Universitetet i Tromsø. Hans mer enn 20 bøker, 350 artikler og 10 filmer er blitt belønnet med mangfoldige internasjonale priser og grader. I 1995 han ble innstilt til medlemskap av Det finske vitenskapsakademiet.

Marja Pentikäinen, MS, er administrativ sjef for Utlendingskontoret i byen Tammerfors. Etter å ha tatt sin grad i sosialforvaltning, arbeider hun nå på sin doktoravhandling på Universitetet i Tammerfors. Hun har vært sosialrådgiver og leder i dag kontoret hun opprettet i 1989. Hun er foredragsholder ved universitetene i Tammerfors og Helsingfors, medlem av forskjellige ekspertgrupper og komiteer og er rådgiver for den finske regjeringen og Finlands Riksdag i spørsmål vedrørende utlendingers, innvandreres og flyktningers sosiale problemer, verdier og religioner. Hennes publikasjoner omfatter avhandlingen «Kultur er en nøkkel» (1994), «Finsk emigrasjon og immigrasjon» (1995) og en rapport skrevet for UNESCO om utlendinger og flyktninger i Finland. I 1995 ledet hun et panel omkring «Fremtidens familie» på professorenes internasjonale konferanse i Seoul i Sør-Korea.

I. Introduksjon
LAST NED HVITBOKEN