Introduksjon

Denne fellesrapporten om Scientologykirken er skrevet av en religionsprofessor og en sosialrådgiver og vitenskapsmann. Rapporten fokuserer på Scientologykirkens bakgrunn, historie og nåværende status. Hovedspørsmålet, som blir besvart under, er Scientologys rolle og dens mulige status som «religion»: Er Scientology en religion eller ikke?

Scientologys historie er kort. Den kan enten være startet med publiseringen av Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet, av L. Ron Hubbard i 1950, eller ved etableringen av den første Scientologykirken i Los Angeles i California i 1954. Begge er selvfølgelig forbundet til Hubbard (1911–1986) selv, kalt Grunnlegger, og hans tankegang og livshistorie, fordi det var han som både skapte Dianetics' prinsipper og Scientologys doktriner.

Det at Scientology har sine røtter i Amerika, har medført kulturelle detaljer tilknyttet kirken. Dens morsmål har vært engelsk, og dens livsstil er så amerikansk at det noen ganger må ha forstyrret dens anstrengelser på å utbre seg dypere i kulturer som snakker andre språk. Til tross for dette er utbredelsen av Scientologykirken i dag bemerkelsesverdig, selv i land utenfor Vesten.

I løpet av 40 år har Scientologykirken, ifølge en rapport fra kirkens president i 1994, etablert seg i 107 land på alle kontinenter. Antallet av de etablerte organisasjonene, enten en kirke, en misjon eller en hvilken som helst organisert gruppe av praktiserende personer, var da 2318, et antall som har steget raskt.

Veksten er spesielt bemerkelsesverdig i Sentral- og Øst-Europa så vel som i områder av det tidligere Sovjetunionen, fra Moskva og St. Petersburg over til Ukraina, Kasakhstan, Moldova og hele veien til Sibir: 21 nye misjoner i 1994 og 24 i 1995. Ungarn, med over 10 misjoner, er et annet senter i Øst-Europa. Med en veksttendens også i fjerne områder som Kina, Australia, New Zealand, Afrika og Latin-Amerika, nærmer Scientologykirken seg global utbredelse, i det minste geografisk.

Det samlede antallet praktiserende scientologer eller menighetsmedlemmer er millionvis. Det er imidlertid vanskelig å gi nøyaktige tall grunnet kirkens spesielle natur, som utover å gi rom for religiøse ritualer også er en arbeidsplass og et komplekst sosialt senter for de involverte og interesserte, uten å kreve heltidsengasjement fra folkene i og omkring den. Dette er typisk for mange religiøse kirkesamfunn.

Ifølge Den internasjonale Scientologykirken var det i 1994 ca. 8 millioner scientologer over hele verden.

II. Om begrepet religion
LAST NED HVITBOKEN