Konklusjoner

Vår gransking ovenfor har indikert at i en moderne verden med mange nye religioner, er det nødvendig med et mer åpent syn på religion og dens globale variasjon enn de sneversynte definisjonene basert på fortolkninger av det latinske begrepet «religio», som den dag i dag ofte blir gjentatt av enkelte regjeringsmedlemmer. De fem variablene som må inkluderes i kategorien religion er 1. den intellektuelle, 2. den emosjonelle, 3. den handlingspregede, 4. den sosiale, og 5. kulturelle faktorer som beskrevet over, først i sin alminnelighet og deretter spesielt i Scientologys tilfelle.

Det er etter vår mening mange grunner til hvorfor Scientology kunne betraktes som en ny religion. Hva som i særdeleshet passer inn i dens kategorisering, er det faktum at det er en ny religion født i Vesten i den meget vestlige betydningen av ordet «religion». Den er klart en manifestasjon av den typen ny «religiøsitet» som er dukket opp i den vestlige verden, som bruker moderne medier i sosiokulturelle nettverk når den sender sitt religiøse budskap ut til et bredere publikum.

I dens ambisiøse forsøk på å bruke fordelene ved dens omfattende nettverk, er den blitt en av de mest «moderne» og «omtalte» religioner i vår tidsalder.

I dens ambisiøse forsøk på å bruke fordelene ved dens omfattende nettverk, er den blitt en av de mest «moderne» og «omtalte» religioner i vår tidsalder.

Det som er typisk for mange av de såkalte nye religionene er at de er blitt stemplet som «religioner» av lærde snarere enn av de praktiserende folkene selv. I stedet for å etablere noen faste organiserte formaliteter, foretrekker atskillige nye religiøse bevegelser å være heller løst organiserte grupper. For eksempel har et stort antall nye neo-hinduistiske yoga- eller meditasjonsgrupper ingen organisasjoner, og de hater i det hele tatt å bli betraktet som «religiøse». I deres senere utvikling kunne noen av dem, om nødvendig, imidlertid ha blitt «registrert» kanskje til og med som «vitenskapelige» samfunn, i overensstemmelse med den føderale eller nasjonale lovgivningen som regulerer dannelsen av «religiøse» samfunn og alternative grupper i de respektive landene.

Siden dens grunnleggelse i 1954 er Scientologykirken blitt en av de få nye religioner som alltid har identifisert sine organisasjoner og har gjort en stor innsats for å bli anerkjent som religiøse grupper. Scientology har riktignok blitt anerkjent som en «kirke» og en «religion» av mange offisielle instanser i forskjellige kulturer i hele verden.

Doktrinen og Scientologykirken i seg selv er relatert til det faktum at de er basert på en moderne amerikansk manns visjon, en som var født i det 20. århundret og som foretrakk å skrive og holde offentlige foredrag snarere enn å predike sitt budskap. Ideen om religion var ikke tilkjennegitt i L. Ron Hubbards første skrifter og lære, som forsøkte å være eksperimentelle og psyko-filosofiske. Dianetics ble således først Scientology da Hubbard i sin etterfølgende forskning oppdaget dens åndelige dimensjon og dens åndelige forbindelser til gamle verdensreligioner.

Scientologys lære har sin bakgrunn i forskjellige religiøse og filosofiske tradisjoner. Budskapet til en ny «bokreligion» som ble utviklet og bekjentgjort av dens Grunnlegger, er samvittighetsfullt nedtegnet og bevart i samlingen av de hellige skriftene. De som et hele tilveiebringer en kilde til religiøse opplevelser, ritualer og flere handlinger, så vel som kirkens sosiale struktur med dens kulturelle mønstre.

Scientologykirkens omfattende sosiale organisasjon med alle dens nettverk og kulturell infrastruktur, er et viktig vitnesbyrd om dens natur som religiøst samfunn, som meget vel kunne karakteriseres som en «religiøs» gruppe. Den maritime mytologien for dens religiøse orden, Sjøorganisasjonen, danner grunnlaget for dens sosiale struktur for de som har besluttet å vie sitt liv fullt ut og evig til Kirkens mål.

På grunnlag av våre kontakter med noen medlemmer av kirken i dens europeiske og nasjonale hovedkvarter i de skandinaviske landene, har vi erkjent at for disse menneskene tilbyr kirken både modeller for deres livsstil og opplevelser som også kan kalles religiøse på et hengivenhets- og konativt nivå.

Vi har således funnet at Scientology er en religion.

X. Om kilder angående Scientology
LAST NED HVITBOKEN