VII. Religiøs organisasjon

The Founding Church of Scientology ble dannet som et religiøst samfunn i Washington D.C., den 21. juli 1955, for «utbredelse av den religiøse troen kjent som Scientology, og for å fungere som en kirke for religiøs tilbedelse av den troen». I løpet av de neste tretti årene ekspanderte Scientologykirken dramatisk og ble en global religion. Som enhver religion er Scientology-religionen forankret i spesifikke steder for tilbedelse. Den sosiale organiseringen av den internasjonale Scientologykirken er basert på et hierarki av fem forskjellige typer av religiøse sentre.

Først er det Scientology-misjoner som gir introduksjonsservicer og auditering opp til nivået Clear. Selv om misjoner primært er engasjert i oppsøkende virksomhet til folk som ikke er kjent med Scientology, er de også autorisert til å levere alle de grunnleggende «rutene til Broen». Når en misjon oppnår en tilstrekkelig størrelse, kan den bli en kirke.

Det andre er Scientologykirker som gir all den auditeringen, treningen og andre religiøse tjenester som er tilgjengelige i misjonene. Imidlertid tilbyr kirkene også avansert trening for auditører og har autoritet til å ordinere prester. Regelmessige søndagsandakter holdes.

Det tredje er Saint Hill-kirker og Avanserte Organisasjoner, som er religiøse sentre for avansert auditering og trening. Lokalisert i Sussex, København, Los Angeles og Sydney, spesialiserer disse sentrene seg i den religiøse teknologien for å oppnå de første nivåene av Opererende Thetan.

Det fjerde er Flag-serviceorganisasjonen, lokalisert i Clearwater i Florida, som er det åndelige hovedsetet for den internasjonale Scientologykirken. Senteret gir alle religiøse Scientology-servicer, inkludert høyere nivåer av trening som Opererende Thetan og den høyeste graden av trening for auditører.

Det femte er Flag ship-serviceorganisasjonen, som ivaretar sine tjenester om bord på Freewinds, et 440 fots skip i Karibien, og som er det eneste Scientology-senteret som tilbyr det høyeste nivået av auditering. I tillegg har Flag ship-serviceorganisasjonen spesielle kurs og religiøse fristeder for åndelig fremgang.

Dette hierarkiet av religiøse sentre fungerer under myndighet til moderkirken i Los Angeles, Church of Scientology International. Som ansvarlig for å bevare og spre Scientology-religionen, har Church of Scientology International etablert flere underavdelinger. Golden Era Productions produserer og disseminerer et bredt spekter av publikasjoner, filmer og innspillinger. To forlag – Bridge Publications i Los Angeles og New Era Publications i Danmark – håndterer utgivelsen av bøkene til L. Ron Hubbard. Selv om det ser ut som en moderne selskapsstruktur, tjener denne kirkelige organisasjonen religiøse interesser ved å føre tilsyn med bevaringen og ekspansjonen av Scientology-religionen over hele verden.

I tillegg til å bevare og spre dens religiøse teknologi, har Scientologykirken utviklet en rekke offentlige publikumstjenester innenfor områdene rehabilitering av stoffmisbrukere, reformering av kriminelle, forretningsadministrasjon og utdannelse.

Helliget bevaringen av kirkens hellige skrifter og religiøse læren, registrerer og overvåker Religious Technology Center bruken av Scientology-varemerker og -copyrighter. Ved å vokte ortodoksien til religionen opprettholder Religious Technology Center renheten i dens lære og sikrer at prestetjenesten i kirken foregår på et etisk grunnlag.

Utenfor kirkens hierarki ble the Church of Spiritual Technology etablert i 1982 for å sikre overlevelsen til religionen ved å bevare skriftene til L. Ron Hubbard på uforgjengelige materialer. Noe som indikerer at disse skriftene blir ansett som hellige skrifter er at The Church of Spiritual Technology har utviklet forskjellige konserveringsmåter, inklusive inngravering av Hubbards tekster på rustfrie stålplater som skal oppbevares i titanbeholdere, noe som vil garantere permanent overlevelse av grunnleggende dokumenter i Scientology-religionen. På denne måten har Church of Spiritual Technology påtatt seg ansvaret med å beskytte de hellige skriftene i Scientology fra «enhver tenkelig katastrofe, slik at fremtidige generasjoner, selv vandrende stammer med villmenn, tusenvis av år fra nå, vil ha skriftene for å gjenopplive religionen».32

I tillegg til å bevare og spre dens religiøse teknologi, har Scientologykirken utviklet en rekke offentlige publikumstjenester innenfor områdene rehabilitering av stoffmisbrukere, reformering av kriminelle, forretningsadministrasjon og utdannelse. Narconon tilbyr tjenester og støtte for å redusere bruken av stoff; Criminon arbeider med dømte forbrytere for å avholde dem fra å vende tilbake til fengselet; Veien til lykke-programmet støtter utviklingen av personlig moral og sosial etikk; og Applied Scholastics tilveiebringer programmer innen studie- og læringsmetoder. Gjennom disse og andre programmer, strekker Scientologykirken sin religiøse misjon inn i sosiale tjenester.

Det sentrale fokuset til Scientologykirken er imidlertid fortsatt dens religiøse misjon. Som L. Ron Hubbard hadde til hensikt, har Scientology blitt planlagt på et religiøst organisasjonsgrunnlag over hele verden. Ikke alle «nye religiøse bevegelser» har vært så komfortable med å bli identifisert som religioner. For eksempel, Transcendental meditasjon, grunnlagt av Maharishi Mahesh Yogi, insisterte på at den ikke var en religion, den var en sekulær organisasjon som tilbød en rent vitenskapelig teknikk for stressreduksjon.33 Men Scientology har alltid vært klar over sin status som en religiøs organisasjon. Den statusen har blitt bekreftet over hele verden av regjeringer som har gitt kirken den samme juridiske anerkjennelsen og skattefriheten som er innvilget til enhver religion.

VIII. Scientology i Sør-Afrika
LAST NED HVITBOKEN