VI. Religiøs opplevelse

I henhold til religionshistoriker Mircea Eliade, blir den eldste formen for religiøs opplevelse funnet i praksisen til sjamanisme. Ved bruk av det Eliade kalte «gammeldagse teknikker av ekstase», kommer sjamaner inn i stadier av transe, hevder å bevege seg ut av kroppene sine og bruker evnen som blir vunnet ved deres ekstraordinære erfaringer, for å helbrede kroppen, sinnet og ånden.27 I lokale, små hjemmehørende religioner over hele verden, har sjamanen representert standarden for å definere den religiøse opplevelsens natur.

Som antropolog Felicitas Goodman28 har hevdet, produserte imidlertid sjamanteknikker ikke bare de eldste, men også de mest vedvarende og varige typene av religiøs opplevelse, transen. Gjennom en rekke forskjellige teknikker – meditasjon, bønn, messer, sang, dans og så videre – har religioner fremkalt og kultivert opplevelsen av transe. Ifølge Goodman representerer stadiet av transe fellesnevneren som ligger bak all religiøs erfaring. Med Goodmans uttrykk, fremkaller alle religioner, enten de vet det eller ikke, opplevelsen transe.

Selv om Scientologykirken anvender spesifikke «teknikker av ekstase», prosedyrer og prosesser som det henvises til som «religiøs teknologi», har kirken konsekvent insistert på at den religiøse opplevelsen som støttes av disse praksisene ikke bør mistolkes som transe. Dessuten, i motsetning til de vanærende påstandene fra anti-sekt propaganda, har disse teknikkene ingen forbindelse til prosesser med hypnose eller «hjernevask».29 Isteden er de religiøse teknikkene som blir brukt i Scientologykirken, rettet mot å oppleve en større klarhet av åndelig bevissthet.

For Scientology er religiøs opplevelse grunnleggende sett et spørsmål om å oppnå forståelse. Beskaffenheten av forståelse er representert som en trekant – ARC-trekanten – som omfatter tre bestanddeler: Affinitet, Realitet og Kommunikasjon.

For Scientology er religiøs opplevelse grunnleggende sett et spørsmål om å oppnå forståelse. Beskaffenheten av forståelse er representert som en trekant – ARC-trekanten – som omfatter tre bestanddeler: Affinitet, Realitet og Kommunikasjon. Som det første hjørnet av denne trekanten betegner Affinitet graden av nærhet, hengivenhet eller kjærlighet som erfares i forhold til en annen person. Det andre hjørnet, Realitet, indikerer en mellommenneskelig enighet om hva som ser ut til å være tilfellet i enhver situasjon. Ved det tredje hjørnet definerer Kommunikasjon utvekslingen av ideer. Som den viktigste delen av denne ARC-trekanten, kan tydelig kommunikasjon gi grunnlag for å skape mellommenneskelig affinitet og gjensidig enighet om realitet. Imidlertid, siden alle tre sidene av forståelse er innbyrdes forbundet, beskrives ARC-trekanten som voksende etter hvert som forståelsen øker. Som en formel for å forstå beskaffenheten til forståelse, fungerer ARC-trekanten som en målestokk for utvidet bevissthet.

Religiøs opplevelse i Scientology går gjennom en rekke graderte nivåer. Når man har oppnådd de nødvendige «releasene» fra betingingen til det reaktive sinnet, kan en person oppnå den erfaringsmessige tilstanden av å være Clear. Ifølge Scientologykirken har den «fulle skjønnheten til tilstanden Clear intet sammenligningsgrunnlag i noen eksisterende skrifter i vår kultur».30 Som mystisk erfaring generelt, kan derfor opplevelsen av å være Clear bli beskrevet som ubeskrivelig, som en tilstand av bevissthet som er hinsides ord. Imidlertid, og som med mystisk erfaring, er tilstanden av bevissthet kjennetegnet ved en økt oppmerksomhet hvor ny kunnskap og innsikt blir oppnådd.

Over tilstanden Clear tilveiebringer Scientology teknikker for å oppnå enda høyere nivåer av åndelig frihet og evne. En Opererende Thetan, en person som opplever disse høyere nivåene, sies å bli en «Vitende og villig årsak over Liv, Tanke, Materie, Energi, Rom og Tid».31 Det hevdes usedvanlige evner for en Opererende Thetan. Som en sjaman, for eksempel, er en Opererende Thetan ment å være i stand til å oppleve bevisst oppmerksomhet uavhengig av den fysiske kroppen. På disse høyere nivåene er imidlertid den største evnen som gjenvinnes av en Opererende Thetan opplevelsen av evigheten. Gjennom den opplevelsen oppnår personen kunnskap om udødelighet og frihet fra syklusen med fødsel og død. Den åndelige kunnskapen, friheten og kraften som er representert ved en Opererende Thetan er det endelige målet til Scientology-religionen. I bunn og grunn representerer disse evnene kulminasjonen av en religiøs søken etter åndelig frelse og evig liv.

VII. Religiøs organisasjon
LAST NED HVITBOKEN