I. Introduksjon

Blant andre ting, er religioner utpregede menneskelige forsøk på produksjonen av hellig tid og hellig rom. Religioner markerer høytidsdagene i en religiøs kalender for spesiell helligholdelse, feiring, eller minnedager. Religioner merker også hellige steder – steder for tilbedelse, steder å samles, steder for pilegrimsferd – for en spesiell type av rituell oppmerksomhet. Ved å delta i hellig tid og rom forankrer menneskene sitt religiøse engasjement i verden.

Alle religioner, selv «nye religiøse bevegelser», finner måter å gjøre tid og rom hellige. I den internasjonale religiøse kalenderen til Scientologykirken, for eksempel, er den 11. november betegnet som «National Founding Day, South Africa», hvor man feirer etableringen av den første Scientologykirken i Sør-Afrika, kirken som ble grunnlagt i Johannesburg i 1957. Selv om foredrag om Scientology hadde blitt presentert i Johannesburg så tidlig som i 1955, markerte grunnleggelsen av den første Scientologykirken der begynnelsen på Scientologys organiserte religiøse tilværelse i Sør-Afrika.

Etter mer enn et tiår med vekst, støtte kirken på opposisjon fra Sør-Afrikas regjering. Med hjelp fra helsedepartementet, ble en formell regjeringskommisjon for undersøkelser sammenkalt, mellom april 1969 og desember 1970, for å etterforske Scientologykirken. Når de sendte inn rapporten sin i 1972, avga kommisjonen den uakseptable anbefalingen at Scientology ikke burde være lovlig anerkjent som en kirke eller en religion i Sør-Afrika.

På tross av denne kommisjonens anbefaling, fikk Scientologykirken likevel tillatelse til å registrere seg som en ideell organisasjon. I den internasjonale religiøse kalenderen til Scientology, markerer den 16. januar høytidsdagen «Recognition Day Africa» til minne om den dagen i 1975 hvor Scientologykirken ble anerkjent som en ideell organisasjon i Sør-Afrika. Kirken venter imidlertid full lovlig anerkjennelse, i overensstemmelse med anerkjennelsen som Scientology har mottatt andre steder i verden, som en ekte religion i Sør-Afrika. Når det skjer blir det kanskje lagt til en ny høytidsdag i den internasjonale religiøse kalenderen til Scientologykirken.

I produksjonen av hellige steder, har Scientologykirken etablert steder for tilbedelse i de fleste av de viktige storbyområdene i landet. Ved å følge eksempelet til den første kirken i Johannesburg, ble Scientologykirker grunnlagt i Cape Town i 1961, i Port Elizabeth i 1962, i Durban i 1963, og i Pretoria i 1968. Enda en kirke ble grunnlagt i Johannesburg i 1981, som betjener Johannesburg North. Som ethvert hellig sted er disse kirkene steder for spesielle typer av religiøs aktivitet. Ordinerte prester i disse kirkene tilbyr et bredt spekter av religiøse tjenester, herunder søndagsandakter, prestelig veiledning, og ritualer for ekteskap, dåp og begravelser. Noe som gjør disse stedene til vitale sentre for Scientologys religiøse liv.

Scientology er en «anvendt religiøs filosofi. Dens mål er å bringe en person til en forståelse av seg selv og livet sitt som et åndelig vesen og i forhold til universet som en helhet». Med andre ord, Scientologykirken utvikler en religiøs måte å være menneskelig som er virkeliggjort i forhold til hellige og overmenneskelige dimensjoner i livet.

Som enhver annen religion er Scientology derfor et utpreget menneskelig forsøk på produksjonen av hellig tid og hellig rom. Imidlertid, også som enhver annen religion, er Scientology et utpreget menneskelig forsøk i det å være menneskelig. Med kirkens egen definisjon er Scientology en «anvendt religiøs filosofi. Dens mål er å bringe en person til en forståelse av seg selv og livet sitt som et åndelig vesen og i forhold til universet som en helhet».1 Med andre ord, Scientologykirken utvikler en religiøs måte å være menneskelig som er virkeliggjort i forhold til hellige og overmenneskelige dimensjoner i livet.

Standard akademiske definisjoner av religion har en tendens til å fokusere på enten de overmenneskelige eller hellige egenskapene til religiøse verdener. I en tilnærmingsmåte for å definere religion, som kan spores tilbake til det nittende århundrets antropolog, E.B. Tylor, er religion i bunn og grunn et engasjement med overmenneskelig transcendens. Uttrykt slik er religion et sett av overbevisninger og praksiser i forhold til åndelige, overnaturlige, eller overmenneskelige vesener som hever seg over og går utover det ordinære nivået av menneskelig eksistens. I en annen tilnærmingsmåte for å definere religion, som kan spores tilbake til arbeidet til sosiologen Emile Durkheim, er religion et sett av overbevisninger og praksiser forbundet med et hellig fokus som forener et menneskelig samfunn. Fra dette perspektivet forsyner religion livet med hellig mening og kraft gjennom tro på myter og doktriner, gjennom praktiseringen av ritual og etikk, gjennom personlig erfaring og gjennom former for sosial organisering.2

Scientologykirken, som vokste ut av de åndelige helbredelsesteknikkene i Dianetics som hadde blitt formulert i 1950 av dens grunnlegger, L. Ron Hubbard, kan helt klart defineres som en religion i form av standard definisjoner. Imidlertid har akademiske diskusjoner en tendens til å ignorere de politiske kreftene av fornektelse og anerkjennelse som er involvert i å definere religion. Før presentasjonen av de grunnleggende funksjonene i Scientology-religionen, vil det derfor være nødvendig her å kortfattet reflektere over den omtvistede historien til det å anerkjenne religion i Sør-Afrika.

II. Å anerkjenne religion
LAST NED HVITBOKEN