Rettigheter til arbeidsgivere, ansatte og frivillige

Lov om menneskerettigheter forbyr diskriminering basert på en ansatts religiøse overbevisning. Denne diskrimineringen gjelder ikke bare for ansettelse og avskjedigelse, men for alle vilkår, betingelser og privilegier for ansettelse. [26]

Direkte diskriminering involverer mindre fordelaktig behandling basert på religion eller tro. Faktiske eksempler er hvor en arbeidsgiver nekter å ansette personer forbundet med en bestemt religion eller krever at alle potensielle ansatte skal attestere på at de ikke er del av en bestemt religion.

Indirekte diskriminering skjer der en tilsynelatende nøytral bestemmelse eller praksis ville stille medlemmer av en bestemt tro i en ugunstig stilling, med mindre den ugunstige stillingen kan bli rettferdiggjort. Faktiske eksempler er når mannlige ansatte kreves å være glattbarberte, noe som kunne diskriminere mot Sikh-menn.

Full respekt for religiøs selvstendighet omfatter erkjennelsen av at enkeltpersoner har rett til å gi uttrykk for sin religion i sine private liv ved frivillig arbeide i sitt religiøse samfunn, ved å engasjere seg i misjonæraktivitet eller andre tjenester som fremmer det religiøse kallet i lokalsamfunnet sitt. [27]

 

[26] Verdenserklæringen om menneskerettigheter, Artikkel 18; Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, Artikkel 18; Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, Artikkel 9; EU-direktiv om likhet ved ansettelse; Den internasjonale arbeidsorganisasjonens konferanse nr. 111.

[27] Jehovas Vitner i Moskva vs. Russland ¶ 101-102 (App. 302/02), 10. juni 2010.

XIV. Danning, registrering eller anerkjennelse av juridiske religiøse entiteter
LAST NED PDF