IV. DET RITUELLE ELLER MYSTISKE ASPEKTET

En del av praksisene som er beskrevet i dette avsnittet, har allerede blitt beskrevet i forrige kapittel (trening og auditering). Derfor skal jeg konsentrere meg mer om hva som kan bli forstått som seremonier og riter.

Disse er samlet i boken Scientologi-religionens bakgrunn, prestetjenester, seremonier og prekener. Til tross for det faktum at grunnleggeren selv plasserer Scientology i tradisjonen til de orientalske religionene, som arvtakere av buddhismen og vedaene, har den ikke desto mindre seremonier som i stor grad minner om de vestlige religionene. Dette er tilfellet med søndagsandakten og ekteskapsseremoniene.

Men på grunn av dens tradisjon har den ulike og svært personlige riter som, selv om de minner om jødisk-kristen tradisjon, viser seg å være fullt ut i samsvar med trosoppfatningene i Scientology. Jeg tenker på Navngivningsseremonien, Navngivnings- og anerkjennelsesseremonien samt Begravelsesritualet. I samsvar med troen på thetanens udødelighet utfører scientologer disse seremoniene for å gi et navn til den nye kroppen til vesenet som har ankommet, for å ønske vesenet velkommen til sin nye kropp og sin nye familie, eller å si farvel til et vesen som har forlatt kroppen sin for å finne en ny, og å prøve å hjelpe å orientere ham i den nye situasjonen han befinner seg i.

Alle disse seremoniene blir utført med hjelp fra en ordinert prest, eller av kirkens pastor, og medlemmene i samfunnet av scientologer deltar aktivt i dem på regelmessig basis.

V. Det organisatoriske aspektet
LAST NED HVITBOKEN