VI. SCIENTOLOGYS ENDELIGE MÅL

Med L. Ron Hubbards egne ord er Scientologys mål: «En sivilisasjon uten sinnssykdom, uten kriminelle og uten krig, hvor den dyktige kan ha fremgang og ærlige vesener kan ha rettigheter, og hvor Mennesket er fritt til å heve seg til større høyder.» (Se Hva er Scientologi?)

Som mål for individet søker Scientology å oppnå menneskets frelse, dets åndelige frigjøring og frihet fra barrierene som tilværelsen har tvunget på det. Men intet menneske kan være fritt uten at samfunnet også er fritt. Jakten på ansvar er hovedveien som scientologer søker sin frihet gjennom; ansvar som krever forbedring av vårt eget og våre medmenneskers liv før overordnede mål nås.

Mål av et slikt omfang kan ikke nås bare gjennom prestelig arbeid utført av tilhengerne. Av den grunn har Den internasjonale Scientologykirken opprettet forskjellige grupper eller foreninger som utfører samfunnskampanjer viet disse formålene. En av dem er ABLE (Association for Better Living and Education [Foreningen for bedre liv og utdannelse]), som sponser flere hjelpeprogrammer i lokalsamfunnene: Narconon, som leverer tjenester med forebygging og rehabilitering på området stoff; Criminon, som har programmer i forskjellige land for å utdanne og rehabilitere kriminelle; Applied Scholastics, som driver kampanjer omkring utdanning og lese- og skriveferdigheter i vanskeligstilte områder og nabolag, og Veien til lykke-stiftelsen, som er basert på boken med samme tittel av L. Ron Hubbard og utarbeider kampanjer med barn og unge for å gjenetablere atferdskodekser som hjelper samfunnet, slik som programmer for miljøvern, studieprogrammer, sivile hjelpeprogrammer osv.

En annen viktig gruppe som Scientologykirken har opprettet, er Citizens Commission on Human Rights (Medborgernes menneskerettighetskommisjon), som har mottatt internasjonale priser for sine undersøkelser og avsløringer på feltet psykisk helse.

Av spesiell betydning er Volunteer Ministers Corps, korpset av frivillige prester, som er dannet av scientologer rundt om i verden som arbeider sammen med eksperter og myndigheter ved ulykker, naturkatastrofer og tragiske hendelser der hjelp er nødvendig. Disse frivillige hjelpearbeiderne er godt trent til å yte lindring og førstehjelp til mennesker mens legekorpset og sivilforsvarsarbeidere gjør jobben sin.

VII. Er Scientology en religion?
LAST NED HVITBOKEN