VII. ER SCIENTOLOGY EN RELIGION?

Fra mitt synspunkt som teolog og filosof, og etter å ha studert religionen Scientology i dens skrifter og praksiser, kan jeg på det sterkeste forsikre at Scientology er en religion, i den aller fulleste betydning.

Samfunnet av personer som er forent med en kompleks samling av overbevisninger, i sin søken etter det uendelige, det hellige, som søker å sette mennesket i dets rette forhold til det guddommelige, er det man støter på når man undersøker Scientology-religionens lære og praksiser.

Man kan ikke se noen religion uten denne faktoren, som omfatter en bestemt atferd overfor denne åndelige virkeligheten. Scientology ser ut til spesielt å fokusere på faktumet overlevelse og frelse, begreper som Xavier Zubiri tydelig har uttrykt som iboende prinsipper i enhver religiøs opplevelse. Forbindelsen med en Gud eller ikke forandrer ikke på noen måte realiteten i denne opplevelsen. Dette er ikke tilfellet med Scientology, for scientologer stadfester sin søken etter Gud og uendelighet i deres åttendedynamikk, selv om de ikke forherliger ham. Faktisk er en av beskyldningene som mest skiller islam fra katolisismen, at sistnevnte, så sier muslimene, lot seg bli revet med av avgudsdyrkelse etter dens stadige reformer.

Røttene til Scientology (buddhismen og vedaene) påpeker allerede at bare gjennom full kunnskap om seg selv kan man begynne å kjenne og elske Gud.

Siden religion er en universell impuls, som økumenikerne hevder, bør man ikke glemme at katolisismen selv var nødt til å gå gjennom en lang dannelsesfase og en uavbrutt historie med kriser og reformer før den antok sin «endelige form» som vi kjenner i dag. Islam, jødedommen og buddhismen har gått gjennom lignende faser og gjennom en mye lengre tidsperiode enn de få årene Scientology-kirken har hatt til å organisere seg i en fullstendig organisert form og karakter.

Islam, jødedommen og buddhismen har gått gjennom lignende faser og gjennom en mye lengre tidsperiode enn de få årene Scientology-kirken har hatt til å organisere seg i en fullstendig organisert form og karakter.

Scientologys tydelige konfrontasjon med de «vitenskapelige» doktrinene i psykologi og psykiatri som bestrider menneskets godhet, som stadfestet av Scientology, frigjør denne religionen enda mer fra enhver forvirring. Som et endelig mål verdsetter Scientology bare menneskets åndelige essens, dets iboende godhet, dets udødelighet og dets søken etter uendelighet. Det som er nytt her, er at dens grunnlegger utviklet religionen Scientology som en samling av kunnskap og praksiser som styrer mennesket mot disse målene. Å forveksle dette med et forsøk på «terapi» eller «helbredelse» er lett å tilskrive det overfladiske i dårlig dokumenterte meninger.

Bare en komplett og bona fide religion kunne bekrefte og fastholde disse antagelsene mens den skaper en samling av overbevisninger, dogmer, fremgangsmåter, riter, struktur og målsettinger rettet mot åndens frelse. Dette er del av intet annet område enn religion, og Scientology er en religion.

Uten å gå inn i administrative, juridiske eller skatterelaterte betraktninger, forsikrer jeg på nytt at Scientology fullt ut oppfyller kravene som kan stilles til en hvilken som helst religion.

Scientology adlyder sin sanne religiøse natur og forfølger ingen andre mål enn dem som har å gjøre med menneskets åndelige natur.

Urbano Alonso Galan

Forfatter
LAST NED HVITBOKEN