I. INTRODUKSJON

I de senere år har det oppstått en del kontrovers med hensyn til Scientology i noen sektorer i Europa, spesielt i Tyskland, som ser ut til å feiltolke de reelle sosiale intensjonene til denne religiøse gruppen.

Fra synspunktet til en som kjenner filosofi og religion, er det intet spørsmål om noen polemikk, men det er lett å forstå at mangel på kunnskap om det religiøse fenomenet som helhet og dette fenomenets mangfoldige mulige manifestasjoner uberettiget kan føre til antagonistiske og steile holdninger.

Det er av denne grunn at jeg bestemte meg for å publisere mine konklusjoner om religionen Scientology i denne rapporten, en religion som jeg har studert i flere år, både i dens formelle aspekter (skrifter, bøker og filosofi) og i dens mer daglige aspekter (seremonier, intern og ekstern organisasjon, praksiser for religiøse markeringer og aktiviteter i lokalsamfunnet), både i vårt land og i andre land (Frankrike og Danmark).

II. Begrepet religion
LAST NED HVITBOKEN