Om forfatteren

Bryan Ronald Wilson er professor emeritus i sosiologi ved University of Oxford. Fra 1963 til 1993 var han også Fellow i All Souls College og ble i 1993 valgt til Emeritus Fellow.

I mer enn 40 år har han gjennomført forskning innen religiøse minoritetsbevegelser i Storbritannia og i utlandet (i USA, Ghana, Kenya, Belgia og Japan, blant andre steder). Arbeidet hans har innbefattet å lese publikasjoner av disse bevegelsene og, der det er mulig, å omgås med deres medlemmer i deres møter, servicer og hjem. Det innebar også vedvarende oppmerksomhet på, og kritisk vurdering av, arbeidet til andre akademikere.

Han har en bachelorgrad i realfag (Økon) og en ph.d. fra University of London og Master fra University of Oxford. I 1984 anerkjente University of Oxford verdien av hans utgitte arbeid ved å tildele ham graden D.litt. I 1992 gjorde Det katolske universitetet i Louvain i Belgia ham til æresdoktor. I 1994 ble han innvalgt som Fellow i det Britiske Akademiet (British Academy).

På forskjellige tidspunkter har han holdt de følgende ytterligere stillingene:

Fellow i Commonwealth Fund (Harkness Foundation) ved University of California i Berkeley i USA, 1957–58

Gjesteprofessor ved University of Ghana, 1964

Fellow i American Counsel of Learned Societies, ved University of California i Berkeley i USA, 1966–67

Forskningskonsulent for religionssosiologi hos Università degli Studi di Padova i Italia, 1968–72

Besøkende Fellow i Det japanske samfunnet (The Japan Society), 1975

Gjesteprofessor ved Det katolske universitetet i Louvain i Belgia, 1976; 1982; 1986; 1993

Snider gjesteprofessor ved University of Toronto i Canada, 1978

Gjesteprofessor i religionssosiologi og konsulent for religionsstudier hos Mahidol universitetet i Bangkok i Thailand, 1980–81

Scott besøkende Fellow, Ormond College, University of Melbourne i Australia, 1981

Gjesteprofessor ved University of Queensland i Australia, 1986

Fremstående gjesteprofessor ved University of California i Santa Barbara i California i USA, 1987

I årene 1971–75, var han president for Conférence Internationale de Sociologie Religieuse (International Society for the Sociology of Religion – Det internasjonale samfunn for religionssosiologi); i 1991 ble han valgt til ærespresident for denne organisasjonen som nå hadde fått nytt navn, Société Internationale de Sociologie des Religions

Medlem av rådet i Samfunnet for det vitenskapelige studiet av religion (USA) 1977–79

I flere år, Assosiert europeisk redaktør for Journal for det vitenskapelige studiet av religion

I seks år, medredaktør av Årlig gjennomgang av samfunnsvitenskap om religion

Han har holdt mange foredrag om religiøse minoritetsbevegelser i Storbritannia, Australia, Belgia, Canada, Japan og USA, og av og til i Tyskland, Finland, Frankrike, Nederland, Norge og Sverige.

Han har blitt innkalt som ekspertvitne på sekter i domstoler i Storbritannia, Nederland, New Zealand og Sør-Afrika og har gitt bevis på beediget erklæring for domstoler i Australia og i Frankrike. Han har også blitt bedt om å gi ekspertmessig skrevet råd om religiøse bevegelser for den parlamentariske innenrikskomiteen i Underhuset.

Blant andre arbeider har han utgitt ni bøker viet helt eller delvis til religiøse minoritetsbevegelser:

Sects and Society: the Sociology of Three Religious Groups in Britain, London: Heinemann og Berkeley: University of California Press, 1961, gjenopptrykt, Westport, Connecticut, USA, Greenwood Press, 1978

Patterns of Sectarianism (redigert) London; Heinemann, 1967

Religious Sects, London: Weidenfeld og Nicholson; New York: McGraw Hill, 1970 (også utgitt i oversettelse på fransk, tysk, spansk, svensk og japansk)

Magic and the Millennium, London: Heinemann, og New York: Harper og Row, 1973

Contemporary Transformations of Religion, London: Oxford University Press, 1976 (også utgitt i oversettelse på italiensk og japansk)

The Social Impact of the New Religious Movements (redigert) New York: Rose of Sharon Press, 1981

Religion in Sociological Perspective, Oxford: Clarendon Press, 1982 (også utgitt i oversettelse på italiensk; japansk oversettelse under forberedelse)

The Social Dimensions of Sectarianism Oxford: Clarendon Press, 1990

A Time to Chant: the Soka Gakkai Buddhists in Britain, [med K. Dobbelaere] Oxford: Clarendon Press, 1994 (japansk oversettelse under forberedelse)

Han har også bidratt til mer enn tjuefem artikler om religiøse minoritetsbevegelser, til redigerte arbeider og lærde journaler i Storbritannia, USA, Frankrike, Belgia, Nederland og Japan, og til Encyclopaedia Britannica, Encyclopedia of Social Sciences og Encyclopedia of Religion og holder på å forberede et bidrag for Encyclopedia Italiana.

LAST NED HVITBOKEN