II. Hvem er scientologene?

I sine studier av Scientologykirken har Roy Wallis og Roland Chagnon prøvd å skissere hovedtrekkene i en tilhengerprofil. På et stort antall punkter stemmer resultatene deres overens.

I Frankrike har vi prøvd å samle data av samme slag fra 285 tilfeldig valgte tilhengere. Profilen som trer frem, viser at to tredjedeler er menn, og at de fleste er mellom 26 og 41 år gamle. De fleste er gift og har ett eller to barn.

Vanligvis ble scientologene født og bodde i et urbant område til de var 18 år gamle. De er godt integrert i samfunnet; det yrkesmessige nivået deres er høyt (meglervirksomheter, overordnede ledere, forretningsfolk, håndverkere, butikkeiere). 42 prosent har fortsatt gjennom videregående skole og spesialisert seg innen tekniske felt, kunst, handel eller litteratur.

Franske scientologer har hovedsakelig katolsk bakgrunn, men hadde falt fra, 16 prosent sier de var ateister. Av dem som gikk med på å snakke om sin nåværende holdning til sin opprinnelige religion, sa litt mer enn halvparten at de fremdeles tilhører den, og flere ønsket å si at de forstår den bedre og at de lever mer åndelig opp til den. Det er verdt å merke seg at Scientology-praksisen ikke nødvendigvis fører til avvisning av den opprinnelige religionen, selv om Scientology rent praktisk er en komplett religion og scientologer vanligvis holder på sin tilknytning til den tidligere religionen utelukkende av sosiale og familiære grunner.

III. Hvordan validerer scientologer trosbekjennelsene sine?
LAST NED HVITBOKEN