I.
FAGLIG BAKGRUNN

Jeg mottok en bachelorgrad magna cum laude i psykologi fra Hardin-Simmons University i 1955. Jeg fullførte Master i Teologi cum laude på Union Theological Seminary i New York i 1959. Jeg mottok en filosofisk doktorgrad i religion og filosofi fra Duke University i 1963.

Jeg har tidligere hatt heltidsstillinger ved Det filosofiske fakultet ved University of Texas i El Paso fra 1962–65, ble forfremmet til førsteamanuensis ved religionsfakultetet ved Trinity University i San Antonio fra 1965–69 og ved fakultetet for religionsstudier ved University of Windsor i Ontario i Canada fra 1969–75, før jeg ble forfremmet til professor. Siden 1973 har jeg vært ansatt som professor i religionsstudier ved Southern Methodist University, og var dekan ved fakultetet for religionsstudier fra 1975–86 og fra 1993 og frem til nå.

Jeg har lenge vært vel et ansett medlem i American Academy of Religion, Society for the Scientific Study of Religion, American Theological Society, Canadian Society for the Study of Religion, Canadian Theological Society og Council on the Study of Religion, og jeg har bekledd et nasjonalt embete, ledet fagkomiteer og sittet i redaksjonsstyrer i de fleste av disse fagsammenslutningene.

Jeg er religions- og kulturfilosof med spesiell kompetanse i religioner i moderne tid. Som sådan er jeg primært opptatt av de skiftende formene for religiøs tro og praksis i både tradisjonelle og nyere religiøse bevegelser etter hvert som disse eldre og nyere religionene responderer på utfordringene og forandringene i det moderne liv. Jeg underviser regelmessig på flere kurs på ulike trinn i sammenlignende, filosofisk og samfunnsvitenskaplig studium av religion på Southern Methodist University. Jeg utfører også et vedvarende program med forskning og publisering innenfor mitt spesialområde, og har utgitt fem bøker som omhandler moderne religiøse tankeretninger, med titlene Radical Christianity (1968), H. Richard Niebur (1977), The Shattered Spectrum (1981), The Terrible Meek: Essays on Religion and Revolution (1987) og Dax’s case: Essays in Medical Ethics and Human Meaning (1989), samt en rekke artikler i ledende fagtidsskrifter som Harvard Theological Review, Journal of Religion, Journal of the American Academy of Religion, Studies in Religion, Religion in Life, Religious Studies Review og Journal for the Scientific Study of Religion.

Som spesialist i nye religioner har jeg foretatt en omfattende vitenskapelig undersøkelse av Scientologykirken. Jeg har lest de fleste av de større teoretiske tekstene som L. Ron Hubbard har skrevet og utgitt, gått gjennom mange av de tekniske og administrative bulletengene utarbeidet av Hubbard og Kirkens administrative og kirkelige ledere samt undersøkt representative eksempler på opplæringsmanualene som brukes av lærere og studenter på forskjellige kurs som Kirken tilbyr. Jeg har også lest et antall journalistiske og vitenskaplige studier av Scientologykirken. Dessuten har jeg har snakket med praktiserende scientologer og besøkt deres Kirke på 46th Street og Celebritetssenter på 82nd Street i New York City, deres Flag serviceorganisasjon i Clearwater i Florida og deres Celebritetssenter i Dallas.

II. Oppdrag
LAST NED HVITBOKEN