V.
KONKLUSJONER

Den ovenstående analysen viser klart at selv om det finnes en viss forekomst av apostasi i nye religiøse bevegelser, bærer det store flertallet av mennesker som løsriver seg fra disse uortodokse religionene, intet varig nag mot sine tidligere religiøse forbindelser og aktiviteter. Selv om de åpent erkjenner hvordan deres religiøse behov og håp ble skuffet, kan de innse at deres tidligere opplevelser hadde en viss positiv mening og verdi. I kontrast til dette finnes det et langt mindre antall apostater som er dypt engasjert i å miskreditere, eller helst ødelegge, de trossamfunn som en gang krevde deres lojalitet. I de fleste tilfeller ble disse apostatene enten adskilt med tvang fra sine religiøse samfunn gjennom familiemedlemmers og anti-sekt-gruppers inngripen, eller kom snart under påvirkning fra anti-sekt-grupper og -litteratur etter frivillig å ha hoppet av fra en ny religiøs gruppe.

Det kan ikke benektes at disse engasjerte og svorne motstanderne av de nye religionene presenterer et forvrengt syn på de nye religionene overfor allmennheten, akademia og domstolene, i kraft av sin beredvillighet til og iver etter å vitne mot sine tidligere religiøse forbindelser og aktiviteter. Slike apostater handler alltid ut fra et scenario som rettferdiggjør dem selv ved å flytte ansvaret for handlingene deres til den religiøse gruppen. De forskjellige hjernevask-scenarioene som så ofte males frem mot de nye religiøse bevegelsene, har i overveldende grad blitt tilbakevist av samfunnsforskere og religionsforskere som ingenting annet enn kalkulerte forsøk på å miskreditere ukonvensjonelle religioners anskuelser og praksiser i myndighetenes og den offentlige menings øyne. Ansvarlige journalister, akademikere og jurister kan neppe betrakte slike apostater som pålitelige informanter. Selv beretninger fra frivillige avhoppere som ikke bærer nag, må brukes med varsomhet, ettersom de fortolker sin tidligere religiøse erfaring i lys av nåværende forsøk på å gjenetablere sin egen identitet og selvaktelse.

Kort sagt later det til at apostater fra nye religioner ikke oppfyller standarden for personlig objektivitet, profesjonell kompetanse og informert forståelse som kreves av ekspertvitner.

Lonnie D. Kliever
Dallas i Texas
24. januar 1995

LAST NED HVITBOKEN