INTRODUKSJON

Church of Scientology of California gav forfatteren av denne rapporten i oppdrag å undersøke spørsmålet om hvorvidt Scientology er en religion i juridisk forstand. Forfatteren gikk med på å påta seg denne oppgaven (vederlagsfritt) ved hjelp av intervjuer av et tverrsnitt av tilhengere av Scientology-kirken over hele landet, på tidspunkter og steder han selv valgte.

I løpet av juni, juli og august 1980 ble det gjennomført intervjuer med 21 tilfeldig utvalgte personer i Scientology-samfunn i Sacramento i California, i Albuquerque i New Mexico, i Washington D.C. og i Clearwater i Florida. Hvert intervju søkte å få frem hvordan respondenten kom i kontakt med Scientology, hva hans eller hennes nåværende forhold til bevegelsen er, hvilken funksjon den tjener i hans eller hennes liv, og hvilken forskjell den har utgjort med hensyn til hans eller hennes forståelse av tilværelsens endelige spørsmål.

Formålet med disse intervjuene var ikke å fastlegge Scientologys lære eller teser, men å fastslå hva Scientology gjorde for tilhengerne. Tilnærmingen ligner den en domstol i California så for seg i Fellowship of Humanity v. Alameda County med hensyn på å bringe på det rene om den ikke-teistiske organisasjonen var berettiget til skattefritak på eiendommen sin som en «religion»:

Altså er det eneste spørsmålet i et slikt tilfelle hvorvidt troen opptar samme plass i livene til dem som har den, som de ortodokse overbevisningene opptar i livene til troende majoriteter, og hvorvidt en gitt gruppe som krever skattefritak, opptrer på samme måte som grupper som er blitt innrømmet å være religiøse.

153 Cal.App.2d at 6920

13 menn og åtte kvinner ble intervjuet, hvorav åtte arbeider på heltid i kirker (geistlige?) og 13 på deltid (lekfolk?). Noen hadde vært med i bevegelsen i bare et år eller så, mens andre hadde vært med i mange år (opp til 18 eller 20). Samtidig som det var betydelig variasjon i svarene, var det i tidsrommet for de siste intervjuene svært lite «nytt» materiale som kom frem, det var mest gjentakelser av informasjon og erfaringer som man allerede hadde støtt på i tidligere intervjuer. Følgelig hadde man på sett og vis følelsen av å ha utforsket til et «metningspunkt» de typene svar som ble fremkalt av de stilte spørsmålene.

Intervjueren prøvde å la være å «telegrafere» formålet med intervjuet og prøvde å stille åpne spørsmål der det var mulig, og å følge opp vendinger og ideer nevnt av respondenten, i stedet for bare å ramse opp et sett med spørsmål som var fastlagt på forhånd. Spørsmålene henviste ikke til «religion» før respondenten gjorde det, men fokuserte i stedet på «hva Scientology har gjort for deg».

Merknad: Forfatteren var leder for religionsfrihet ved National Council of Churches of Christ i USA (1960–1990) og rådgiver i religionsfrihet (1990– ). Forfatteren tar det fulle eneansvaret for denne studien og funnene i den. De skal ikke tilskrives NCC eller noen av dens medlemssamfunn.

I. Observasjoner
LAST NED HVITBOKEN