Applied Scholastics International er en allmennyttig, ikke-religiøs organisasjon som tar sikte på problemet med analfabetisme i samfunnet ved å gjøre L. Ron Hubbards oppdagelser innen utdannelse og leseferdighet bredt tilgjengelige.

L. Ron Hubbard var klar over de dyptgående virkningene som et redusert nivå av utdannelse og lese- og skrivekyndighet har på samfunnet. Han observerte at de som ikke er lese- og skrivekyndige eller de som hemmes av funksjonell analfabetisme, og som dermed nektes arbeid og muligheter, ofte faller i kriminalitetens, umoralens eller stoffmisbrukets felle. Dermed foretok han en omfattende undersøkelse på emnet studie. Han isolerte de nøyaktige årsakene som ligger til grunn for suksess eller fiasko innen en hvilken som helst aktivitet eller læringsprosess.

Hans oppdagelser var så fundamentale for emnet utdannelse at han utgav dem for bred anvendelse.

I mer enn fire tiår har Applied Scholastics vært engasjert i å gjøre disse løsningene for læring og lesekyndighet tilgjengelige internasjonalt.

Applied Scholastics er en uavhengig ikkekonfesjonell organisasjon støttet av Scientology-kirken og scientologer som er engasjert i å forbedre utdannelsesnivået verden over. Applied Scholastics er bevisst om at verden en dag vil hvile i hendene på dagens barn, og at hvor godt de er utstyrt til å føre samfunnet videre avhenger av hvor godt utdannet de er.

Oppgaven til Applied Scholastics er å sørge for kvalitetsutdannelse for dagens elever og studenter for å sikre en lysere fremtid for alle.

For mer informasjon om Applied Scholastics og Scientology-kirkens støtte til globale programmer for å øke utdanningsnormer over hele verden, se:

LAST NED HVITBOKEN